۳ مهر ۱۳۹۱ موضوع: اخبار

 

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری قم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای موسوی در نخستین هم اندیشی هسته های مستقر در مرکز رشد علوم انسانی گفت: باید کارهای مربوط به حوزه علوم انسانی را از پراکندگی و بی نظمی رها سازیم و یک الگوی نظام مند ایجاد کنیم.

مشاور عالی مرکز رشد علوم انسانی با طرح این موضوع که اقتصاد به معنای کاشت درخت و تجاری سازی برداشت محصول است، گفت: نباید در معنا و عملکرد این دوحوزه اختلال ایجاد شود چرا که منجر به شکست ایده های مطرح شده می شود.

ایشان یکی از آسیب های کارهای علمی و پژوهشی را فرد گرایی عنوان کرد و گفت: باید با ایجاد یک تفکر سیستمی و انجام کارهای گروهی بتوانیم پروسه تبدیل ایده به محصول را تام و تمام انجام دهیم.

ایشان بر استاندارد سازی مفاهیم به منظور ایجاد زبان مشترک تاکید کرد و بیان داشت: اگر میان اصطلاحات و واژه های علمی خود زبان ریاضی و کدواژه های استراتژیک حاکم کنیم به نتایج علمی و متقن می رسیم.

 

حضرت حجت الاسلام و المسلمین موسوی از اقدام مدیریت مرکز رشد علوم انسانی در هم افزایی و هم اندیشی و آشنایی هسته های مستقر در مرکز تقدیر کرد و گفت: اگر هسته های مستقر در مرکز رشد به یک زبان و بیان و الگوی مشترک دست پیدا کنند می توانند با یک حرکت سیستماتیک تاثیر بسزایی را در رشد و تعالی علوم انسانی اسلامی ایفا کنند.

ایشان بر استفاده از ظرفیت های هسته های فناور مرکز رشد تاکید کرد و گفت: مرکز رشد علوم انسانی بر تقویت ارتباط سیستماتیک و علمی واحدهای فناور تاکید ویژه داشته باشد.

شایان ذکر است نخستین هم اندیشی هسته های مستقر در مرکز رشد علوم انسانی به همت مدیریت این مرکز با استقبال خوبی روبه رو شد و هریک از صاحبان ایده و هسته های مستقر در مرکز با بیان ظرفیت های موجود با محتوای کاری یکدیگر آشنا شدند.

 

 

مطالب مرتبط :
  1. آسیب شناسی ایده ها و طرح های هسته های فناور با حضور مشاور عالی مرکز رشد علوم انسانی
  2. مشاور عالی مرکز رشد علوم انسانی: نیازسنجی و شناسائی ظرفیت هابستر جهت دهی به ایده های نو است
  3. رئیس مرکز رشد علوم انسانی:اساس فعالیت ما ارتباط سازنده با نخبگان حوزه و دانشگاه است
  4. نشست کارشناسان مرکز رشد و دانشگاه ادیان و مذاهب با مشاور مرکز رشد علوم انسانی قم
  5. در ششمین جلسه کمیته راهبردی مطرح شد؛ استفاده از نظرات کارشناسی بزرگان حوزه و دانشگاه در راه اندازی مرکز رشد

پارک علم و فناوری قم

zohur