۷ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


حجت الاسلام سید محمد ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد  اینکه چه نوع فرهنگ سیاسی منجر به مشارکت سیاسی فعال شهروندان می شود گفت: یک اصل روانشناسی اجتماعی سیاسی است که می گوید آحاد ملت باید بپذیرند که در تعیین سرنوشت کشورشان به صورت کلی نقش و سهمی دارند، لذا مشارکت عمومی در تعیین جریانات اجتماعی دلیل بر آگاهی سیاسی آن جامعه است.


وی افزود:اگر جامعه ای مبتلا به خصلت بی تفاوتی یا به من چیه گویی باشد تهدید و طمع بیگانگان بر آن جامعه تسریع می شود. چرا که هر چه خانه چفت و بست محکمتری داشته باشد کمتر مورد دزدی قرار می گیرد. بنابراین مشارکت سیاسی دلیل بر مراقبت از خانه است و دلیل بر تعلق داشتن فرد به کشور خودش است. حالا کاری نداریم که چه کسی رئیس جمهور می شود. بنابراین ایرانی باید در مجموع فراز و نشیب و تعیین سرنوشت جامعه خود سهم و نقش داشته باشد اگر چه دیدگاهش هم متفاوت با دیگران باشد.


استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد در مورد اینکه چه نسبتی میان انتخابات و مشارکت سیاسی شهروندان وجود دارد هم گفت: رابطه اش این است که مسائل مهم مملکتی اجتماعی را مد نظر قرار بدهد  اینکه کدام کاندیدا مسائل مهم جامعه را در برنامه خودش گنجانده است. یعنی اولویت های جامعه را در نظر گرفته است. فرد هم مهم نیست چه کسی می آید چه کسی می رود جزئیات است. آنچه که مهم است اولویت های مهم زمان در رابطه با کشور است اینکه چه چیزی چامعه را از نظر اجتماعی سیاسی و فرهنگی در تنگنا قرار می دهد باید برای رفع آن اقدام کرد. این بستگی به آن دارد که مردم به آن اولویت ها توجه کنند. صدا و سیما باید از آحاد مردم بپرسد که مسائل مهم مملکتی الان در انتخابات از نظر شما چیست و از کاندیداها هم بپرسد که چه برنامه ای برای رفع این مشکلات دارید.


این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی تصریح کرد: کشور از نبود طرح و برنامه و عدم حزب پایدار رنج می برد، مهم برنامه است آنچه در دنیا مطرح است و دولتهایی موفق هستند که کادر و سازمان برنامه ریزی داشته باشند. منتها هیچ حزبی بدون برنامه نیست . عدم اعتقاد مجریان بویژه در دوره اخیر به متخصصان و کارشناسان برنامه ریزی خلأ و مشکل جامعه ما بوده است. باید از کسانی که صاحب تجربه هستند و در خدمات اجتماعی ایران تجربه اندوخته اند و از خاندان پاکی هستند یعنی زیاده جمع کن نیستند از آنها استفاده بشود. این دو عامل سبب می شود که آن مناسبت اجتماعی با انتخابات تأمین بشود.


وی در مورد اینکه آیا مشارکت سیاسی فعال شهروندان نشانی از توسعه یافتگی سیاسی است هم تصریح کرد: قطعاً توسعه یافتگی سیاسی بر دو اصل اجتماعی استوار است یکی مشارکت سیاسی و از آن مهمتر احترام به آرای سیاسی یکدگر. گرایش های مردم متفاوت است و احترام به جهت گیری ها، نظرها و گرایش های افراد از علایم توسعه یافتگی سیاسی در دنیا است یعنی ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با مخاطب.


این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی در پایان یادآورشد: در جامعه اسلامی هم پشتوانه دولت مردم هستند امیرمؤمنان به مالک اشتر سفارش می کند که در اداره کشور پشتیبان توده مردم باشند نه خواص و نخبگان، زیرا آنها به دنبال توده مردم می آیند بر خلاف عکسش که همگان تصور می کنند. البته اگر فاصله بین مردم و نخبگان بیفتد آنوقت دوگانگی به وجود می آید مردم درونشان با دولت موافقت نمی کنند.

مطالب مرتبط :
  1. کدام فرهنگ سیاسی منجر به مشارکت سیاسی می‌شود/ مشارکت سیاسی نشانه توسعه سیاسی
  2. بعد اجتماعی مشارکت سیاسی
  3. مشارکت دستگاه‌های اجرایی در احداث پارک علم و فناوری قم
  4. با مشارکت مرکز رشد؛همایش ملی سبک زندگی اسلامی برگزار می شود
  5. صبر در خانه، مانع سقوط خانواده

پارک علم و فناوری قم

zohur