۲۴ دی ۱۳۹۳ موضوع: اخبار
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری قم، در این دیدار دو طرف، ضمن معرفی مراکز مربوطه به بررسی موارد همکاری و تعامل متقابل پرداختند و بر برقراری و تداوم ارتباط مرکز رشد علوم انسانی با حوزه های علمیه و نخبگان حوزوی تاکید نمودند .
در پایان این جلسه نیز از نمایشگاه دستاوردهای واحدهای فناور عضو پارک علم و فناوری و مراکز رشد تابعه بازدید به عمل آمد.
مطالب مرتبط :
  1. بازدید جمعی از مدیران حوزه های علمیه خواهران از مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری قم
  2. مدیر دفتر برنامه ریزی و نظارت معاونت آموزشی حوزه علمیه: کاربردی سازی علوم انسانی باید ازبستر حوزه علمیه امکان پذیر باشد
  3. بازدید وزیر آموزش و پرورش و مدیر حوزه های علمیه از غرفه مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی پارک علم و فناوری قم
  4. مدیر حوزه علمیه استان قم: فقط حوزه علمیه می تواند ضعف های علوم انسانی را برطرف کند
  5. در راستای حمایت از هسته های فناور مرکز رشد علوم انسانی : دوغرفه عرضه محصولات فرهنگی در مرکز خدمات حوزه علمیه راه اندازی شد

پارک علم و فناوری قم

zohur