۸ تیر ۱۳۹۳ موضوع: اخبار

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری قم، در جلسه ای که به منظور جذب مشارکت و سرمایه گذاری بنیاد برکت بر روی طرح های دانش بنیان عضو پارک علم و فناوری قم و مراکز رشد تابعه صورت گرفت، دکتر اکبری مدیر سرمایه گذاری این بنیاد با معرفی عملکرد و نحوه مشارکت در فعالیت هایی که با هدف توانمندسازی اقتصادی شکل میگیرند از آمادگی کامل بنیاد برکت به منظور حمایت مالی و سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان خبرداد.
در ادامه این جلسه، حمیدرضا شوشتری، مدیر مرکز رشد جامع و علوم انسانی پارک علم و فناوری قم به ارائه توضیحاتی اجمالی درخصوص واحدهای فناور عضو پارک و مراکز رشد پرداخت و پیگیری تعاملات و توافقات صورت گرفته را از طریق تشکیل کمیته ای مشترک خواستار شد.
لازم به ذکر است که بنیاد برکت، مجموعه ای است تحت حمایت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) که در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری، به منظور کمک و همیاری برای بهبود و ارتقاء توانمندی اقتصادی و کارآفرینی افراد، گروه ها و واحدهای کسب و کار مستعد فعـالیت و فاقد دانش و مهــــارت لازم، در مناطـــق کـمتر توسعه یافته و محــروم، در راسـتای تحقـق اهــداف سـند چشـم انداز جمـهــوری اسـلامی ایران تشکیل گـردیده است.

مطالب مرتبط :
  1. مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری قم: برای استفاده از محصولات دانش بنیان واحدهای فناور مرکز رشد علوم انسانی آمادگی داریم
  2. در جلسه مشترک پارک ها با معاون وزیر علوم مطرح شد: فن بازار محورتوسعه و رشد شرکت های دانش بنیان هستند
  3. با پیگیری های پارک علم و فناوری قم؛شرکت های دانش بنیان از معافیت های ویژه مالیاتی برخوردار شدند
  4. مدیر خانه علوم و فنون آموزش و پرورش: همکاری و تعامل نخبگان فرهنگی با مرکز رشد علوم انسانی یک اصل اجتناب ناپذیر است
  5. معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان کشور:حمایت از ایده فرهنگ شهروندی و دنیای مجازی کودکان ضروری است

پارک علم و فناوری قم

zohur