۲ تیر ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، این مجموعه با ویراستاری الیسا گیونچی سامان پذیرفته است. احکام و قواعد حقوق اسلامی در محدوده حقوق خانواده در جارچوب معین فقهی بر اساس آموزه های شریعت سیمای نسبتا یکسانی از حقوق اسلامی خانواده ترسیم می نماید. همچنان که در پیشگفتار کتاب امده است ضمن پذیرش این پیش فرض می توان تفاوت هایی در بخش های مختلف حقوق اسلامی خانواده در کشور های مختلف شاهد بود. به باور ویراستار کتاب این تفاوت ها می تواند ناشی از تفاوت در فرهنگ، جغرافیا ، تاریخ و یا مذهب جوامع مختلف اسلامی باشد.


مطالب ارائه گردیده در این کتاب با تمرکز بر ویژگی هایی متمایز کشور های اسلامی همچون سنی و شیعه عرب و غیر عرب در مورد ماهیت حقوق اسلامی خانواده در طیف وسیعی از کشورهای اسلامی ارائه گردیده است. از دیگر نکات پر اهمیت آنکه کتاب بر تفسیر و کاربرد قواعد حقوق اسلامی خانواده توسط قضات و جایگاه قاضی در کشورهای اسلامی توجهی خاص دارد.


«داوری حقوق خانواده در دادگاه های اسلامی»  دربردارنده مطالعه ای کارآمد در خصوص حقوق خانواده در لبنان، پاکستان، هند، مصر، مراکش، ترکیه و ایران است. مجموعه مباحث ارائه گردیده در این اثر که در بردارنده نکاتی نو در خصوص رویکردی از زاویه تنوع و تفاوت نسبت به حقوق خانواده در فقه و حقوق اسلامی است به بیان چگونگی نمایش تنوع ناشی از عوامل خارج از متن نص در حقوق خانواده مبتنی بر شریعت در گستره جغرافیای جهان اسلام متمرکز گشته است. همچنین ارائه مجموعه ای گسترده از مواد قانونی حقوق اسلامی خانواده از جمله ویژگی های مثبت این کتاب شناخته می شود.


ارائه مطالبی در خصوص «از اجتهاد فقها به اجتهاد نوین قضایی»، « احوال شخصیه اسلامی در هند: سیستم کثرت گرایی حقوقی در عمل»، «باز ماندن یا بسته شدن درهای اجتهاد»، «حقوق اسلامی خانواده در حکومت سکولار ترکیه» و «دادوری ها و اصلاحات قانونی» را می توان از جمله ویژگی های نوآورآنه و در خور توجه کتاب دانست.


نویسندگان مباحث خود را با توجه به امکان ارائه تفسیر های مختلف از قوانین اسلامی در کشور های گوناگون مطرح نموده اند. در عین حال مطالعه و بررسی به کارگیری روش های خلاق و نوآورانه متفاوت در شیوه های فهم منابع شریعت از سوی فقهای برجسته آن کشور ها از دید ایشان پنهان نمانده است.


نکته پایانی آنکه نویسندگان مقالات مندرج در این مجموعه در عین حال که به درجه ای از قرائت واحد از حقوق خانواده اسلامی وفادار مانده اند اما تلاش اصلی خود ار مصروف برجسته نمودن تفاوت های حقوق خانواده مبتنی بر  شریعت و فقه در  جوامع مختلف اسلامی نموده اند.

مطالب مرتبط :
  1. واقعیتهای امروزین حقوق اسلامی خانواده مورد تحقیق قرار گرفت
  2. بررسی رابطه میان حقوق اسلامی و حقوق بشر بین المللی/ جایگاه حقوقی زن در گفتمان حقوق بشر
  3. «حقوق اسلامی و نظریه های حقوقی» منتشر شد/ بررسی بهره گیری حقوق اسلامی از منابع حقوقی خارج از جهان اسلام
  4. بررسی سازگاری مبانی حقوق اسلامی و آموزه های مدرنیسم/ بررسی نظام حقوقی دولتهای صفویه و عثمانی
  5. بررسی حقوق اسلامی در ایران معاصر در کتاب «حقوق اسلامی، معرفت شناسی و تجدد»

پارک علم و فناوری قم

zohur