۹ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


اندیشه سیاسی از یونان باستان تا به امروز بستر دو دسته از پرسش ها و پاسخ ها بوده است. نخست، چگونگی به وجود آمدن یک حکومت، چرایی پیروی مردمان از آن و کارکردهای حکومت و دیگر آن که، هدف گذاری حکومت و سازمان دهی آن برای دستیابی به این هدف ها چگونه باید باشد. از آغاز شکل گیری حکومت اسلامی از دوره پیامبر اسلام (ص) تا به امروز، جهان اسلام شاهد تحول و تطور گونه های مختلف حکومت های اسلامی بوده است. بر اساس مبانی شکل گیری و اهداف و سازمان دهی و کارکردهای این حکومت ها از جنبه نظری متن حاضر سعی دارد با ارائه مبانی فلسفی، فقهی، روش شناسانه، کلامی، قرآنی و روایی از یک طرف، و طرح مهم ترین و اصلی ترین مسائل حوزه اندیشه سیاسی از طرف دیگر، زمینه فهم هر چه بهتر اندیشه سیاسی را در حوزه اسلامی فراهم آورد.


کتاب حاضر، برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس مبانی اندیشه سیاسی در اسلام تدوین شده است و با این پیش فرض تهیه شده که مطالب متنوع آن که در دیگر دروس اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد، با تدریس عالمانه اساتید محترم برای دانشجویان قابل فهم شود.جایگاه سیاست در طبقه بندی دانش اسلامی، مقایسه فلسفه سیاسی، شریعت نامه نویسی و اندرز نامه نویسی، ارتباط فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، مبانی کلامی اندیشه سیاسی اسلام، فقه سیاست خارجی، اجتهاد، دستگاه تفسیرگر نصوص دینی، اندیشه سیاسی اسلامی و روش شناسی های جدید، مبانی اندیشه سیاسی در قرآن و سنت، نظریه های مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعه، اسلام و عرفی گرایی، ارتباط دین و سیاست در اندیشه سیاسی شیعه، رویارویی اندیشه سیاسی اسلامی با تجدد، فصول دوازده گانه این کتاب را تشکیل می دهند.


طبقه بندی دانش نزد فلاسفه اسلامی، چیستی فلسفه سیاسی اسلامی، مفاهیم اساس فلسفه سیاسی شیعه، مفاهیم اساسی فقه سیاسی شیعه، ازتباط عقل و نقل از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، تحول اجتهاد شیعی، اصل تقیه و حفظ اسرار، هرمنوتیک و مطالعات اسلامی، اصول تفکر سیاسی در قرآن، مروری بر اندیشه سیاسی در نهج البلاغه، نگرشی کوتاه به موضع گیری های سیاسی امامان(ع)،طبقه بندی های ارتباط دین و سیاست، ارتباط نهاد دین و دولت؛ ظرفیت سنجی مفاهیم مدرن، گفتمان سنتی، اصلاحی و انتقادی، اسلام سیاسی و اسلام غیر سیاسی از جمله موضوعات و مباحثی هستند که در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.


کتاب«مبانی اندیشه سیاسی در اسلام» نوشته سید صادق حقیقت عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم در تابستان امسال برای نوبت اول در۲۹۰ صفحه از سوی انتشارات دانشگاه مفید قم منتشر شده است.

مطالب مرتبط :
  1. فقه، فلسفه و کلام اسلامی جلوه‌های اندیشه سیاسی اسلام
  2. مسیحیت و یهودیت مانند اسلام تعریف عملیاتی از اجرایی کردن گزاره‌های سیاسی ندارند
  3. پروژه تحقیقاتی «اندیشه سیاسی امام موسی صدر» انجام می شود
  4. کتاب غرب و تجدید حیات اسلام منتشر شد
  5. اخلاق سیاسی مورد نظر اسلام/ جامعه­‌ای غیراخلاقی می­ شود که شفاف نباشد

پارک علم و فناوری قم

zohur