۱۸ آبان ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


دکتر حسین باهر استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی درمورداینکه در اسلام چه تأکیدی بر همنشین و همصحبت شده است به خبرنگار مهر گفت: در اسلام درباره هم نشین، همسایه، هم سِّر، مسأله کفائت و همگن مطرح شده است.


وی افزود: این مسئله در فلسفه اسلامى چنین تعبیر شده است :«السنخیة علة الانضمام » یعنى سنخیت ومشابهت، مایه اجتماع و انضمام اشیاء است.


این رفتار شناس و جامعه شناس در مورد ویژگی های هم نشین و هم صحبت خوب از دیدگاه اسلام هم عنوان کرد: از ویژگی های عمدۀ همنشین آن است که سعدی علیه الرحمه (گویا) فرموده : همنشین تو از تو به باید         تا تو را عقل و دین بیفزاید


این استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی در مورد اینکه رسانه هایی همچون تلویزیون و ماهواره چه تأثیری بر همنشین و مصاحبت با افراد داشته است هم اظهارداشت: رسانه هایی همچون تلویزیون می توانند ضرورت همسایگان خوب و رفتار خوش همسایگان را فرهنگ کنند.

مطالب مرتبط :
  1. فقدان آموزش حفظ محیط زیست در مدارس/ رسانه ملی باید درباره حفظ محیط زیست فرهنگ سازی کند
  2. همنشین خوب چه کسی است/ تأثیرات رسانه ها بیشتر از همنشین فیزیکی است
  3. رسانه ها نقش فزاینده ای در فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر دارند
  4. صداوسیما تأثیر همنشین خوب یا بد را برای مردم تبیین کند/ وظایف همنشین خوب
  5. رسانه ها در توسعه عقلانی و سبک زندگی افراد تأثیر بسزایی دارند

پارک علم و فناوری قم

zohur