۹ شهریور ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب «مقدمه ای بر حقوق اسلامی» توسط احمد آکگوندز نگاشته شده است که هدف وی توضیح حقوق اسلامی در تئوری و عمل است.


وی می کوشد تا با مراجعه به منابع دست اول حقوق اسلامی درکی دقیق تر از این عرصه به دست دهد و با انجام این مهم برخی خطاها که در ارتباط با فقه حقوق اسلامی روا داشته شده است را مشخص نماید. ریشه این خطاها، به باور نویسنده، ناآگاهی مستشرقان از اندیشه حقوقی اسلامی است.


کتاب مباحث خود را در قالب هشت فصل ارایه می دهد که در ادامه به برخی از مهمترین مباحث این فصول می پردازیم:


فصل نخست کتاب به توضیح ترمینولوژی حقوق اسلامی اختصاص دارد. نویسنده در این فصل بیان می دارد که برخی از اصطلاحات و مفاهیم مرکزی حقوق و فقه اسلامی به درستی فهم نشده است و هم از این روی در ابتدای کتاب باید بحثی مفهوم شناسانه را گشود.


فصل دوم کتاب به منبع شناسی حقوق و فقه اسلامی اختصاص دارد. در این فصل نویسنده کوشیده است تا درکی از نزدیک و بی واسطه نسبت به منابع مهم فقه و حقوق اسلامی برای مخاطب خود فراهم آورد.


در فصل سوم کتاب نویسنده به توضیح چهار دوره فقه و حقوق اسلامی (بر پایه رویکرد فقه اهل سنت) پرداخته است. این چهار دوره عبارتند از: «دوره پیامبر اسلام»، «دوره اصحاب پیامبر»، «دوره تابعین» و «دوره مجتهدین». نویسنده کوشیده است تا منابع اصلی دانش فقه و برخی فعالیتهای فقیهانه را در این دوره ها توضیح دهد.


در فصل چهارم کتاب اطلاعات تکمیلی در باب مکاتب فقهی اهل سنت عرضه گردیده است و تلاش شده است تا تفاوت مکاتب مرکزی فقه اهل سنت توضیح داده شود.


فصل پنجم کتاب به بعد از سال ۹۶۰ هجری اختصاص دارد؛ زمانی که ترک ها به اسلام گرویدند.


نویسنده مدعی است که این بخش از حقوق اسلامی مورد بررسی قرار نگرفته است و در تاریخ نگاری فقه و حقوق جایگاه شایسته ای نیافته است. وی، در این بخش، به توضیح و بررسی تحولات حقوق اسلامی در امپراطوری عثمانی همت می گمارد.


فصل ششم کتاب به توضیح برخی از تقسیم بندی های موجود در مطالعات اسلامی در باب حقوق اسلامی پرداخته است. در این فصل برخی از تلاشهای تأثیرگذار در مطالعه حقوق اسلامی (نظیر حقوق هندو – اسلامی و…) توضیح داده شده است.


در فصل هفتم کتاب تلاش شده است تا نظام و روش شناسی حقوق اسلامی به بحث نهاده شود. به باور نویسنده، برخلاف رویکرد برخی از مستشرقان، حقوق اسلامی معرف نظامی اصیل است که طبقه بندی های ویژه خود را به جهان عرضه داشته است و به هیچ روی وامدار نظامهای حقوقی پیش از خود،‌ به صورتی که اصالتش خدشه دار شود، نیست. نویسنده هم چنین از وجود روش شناسی ویژه حقوق اسلامی دفاع می کند.


فصل هشتم،‌ و پایانی کتاب، ارایه دهنده برخی اطلاعات خلاصه در باب نحوه پیاده سازی و اجرای حقوق اسلامی است. این فصل هم چنین گویای پیش بینی رویکرد به این حقوق در آینده ‌ و در عین حال زمینه های اجرای قواعد آن در آن عصر، می پردازد.


کتاب با ارائه ایندکسی جامع از مباحث مورد بحث در حقوق اسلامی به پایان می رسد.

مطالب مرتبط :
  1. «در باب منابع حقوق اسلامی و اعمال آن» منتشر شد/ حقوق اسلامی ریشه در کتاب و سنت دارد یا حاصل تلاش فقهاست
  2. مروری بر کتاب «مقدمه ای بر حقوق اسلامی» اثر جوزف اسکات
  3. بررسی حقوق اسلامی در ایران معاصر در کتاب «حقوق اسلامی، معرفت شناسی و تجدد»
  4. ویژگی «جنایت و مجازات در حقوق اسلامی» منتشر شد
  5. کتاب «شریعت و حقوق ملی در سیاست خارجی کشورهای اسلامی» منتشر شد/ بررسی رابطه توسعه و شریعت در کشورهای اسلامی

پارک علم و فناوری قم

zohur