۱۲ اسفند ۱۳۹۰ موضوع: اخبار

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری قم، رئیس کمیسیون حوزوی شورای انقلاب فرهنگی گفت: باید فرهنگ سرمایه گذاری در علوم انسانی بومی رواج یابد

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا به دعوت مرکز رشد علوم انسانی مهمان آقایان محرری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، محدث سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری، دکتر اخوان علوی رئیس بنیاد نخبگان استان، دکتر عارف مسوول پارک علم و فناوری، دکتر طباطبایی رئیس مرکز رشد دانشگاه قم، رمضانی مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری ،ملایی مسوول تأسیس مرکز رشد علوم انسانی بود و در این جلسه

گفت: این مساله مهم است که یک پارک علم و فناوری با رویکرد فنآورانه و تکنولوژی چه مقدار می تواند نیازهای یک مرکز رشد علوم انسانی را تامین و یا با آن همخوانی ایجاد کند.

هر پیشرفتی قابل اعتماد نیست

وی با اعلام این خبر که سند علوم شناختی که یکی از علوم استراتژیک است در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است گفت: این علوم به شدت درگیر مسائل فلسفی بوده است و خطر علوم اجتماعی این است که به روانشناسی تغییر پیدا می کند.

استاد دانشگاه باقر العلوم،با اشاره به اینکه در برخی علوم جلو افتادن پرخطرتر از عقب افتادن است، اظهار داشت: یکی از خاصیت های برخی از رشته های علوم انسانی این است که پیامدهای فرهنگی خود را به زودی نشان نمی دهد.

حوزه به علوم انسانی حساس است

پارسانیا با تاکید براینکه حوزه نسبت به کارگیری برخی واژه ها و رویکردها در علوم انسانی حساس است، بیان داشت: در مورد بحث کاربردی نمودن و تجاری سازی علوم انسانی و اسلامی حوزه دارای حساسیت خاصی است.

مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم با بیان اینکه نگاه به عالم و آدم در حوزه فرهنگ اسلامی به کلی با نگاهی که بر علوم مدرن مبتنی هستند، فرق دارد، افزود: وقتی نظریه‌هایی را آوردید که از حوزه فرهنگی دیگر اشراب شده و عین آن را در نظام معرفتی خود توزیع کردید، ناخودآگاه فرهنگ مدرن و بیگانه را بسط پیدا می‌کند و با فرهنگ موجود چالش مییابد.

وی با تاکید براینکه در حالت فوق طبیعی است که جامعه، احساس تنش ‌کند، بیان داشت: این تنش تنها به دوصورت حل می شود؛ یا با حذف فرهنگ بومی یا با تصرف در علم و فرهنگی که میهمان وگاهی مهاجم است.

مصوبات:

۱ـ مقرر گردید کل برنامه کاری مرکز یا برنامه راهبردی مرکز رشد علوم انسانی با نگاه حوزوی و توسط صاحب نظران حوزه بازبینی گردد و حوزوی نمودن واژگان مهم است.

۲ـ مقرر گردید تعامل با مراکز حوزوی جزء اهداف لحاظ گردد.

۳ـ مقرر گردید برنامه ریزی برای مرکز، سطح فراملی و نگاه به جهان اسلام باشد.

۴ـ مصوب گردید تفاهم نامه ای ما بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز رشد علوم انسانی منعقد گردد.

۵ـ مصوب گردید مرکز با آقایان عبدالعلی رضایی، مهندس بنیانیان و ذوعلم ارتباط برقرار نماید.

بدون مطلب مرتبط

پارک علم و فناوری قم

zohur