۲۴ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کریگ کلندر گردآورنده و ویراستار ارشد این راهنماست.


زمانی که مطالعه در خصوص موضوع زمان در فیزیک و علوم انسانی رونق گرفت حوزه فلسفه زمان به حوزه ای مجزا در میان حوزه های آکادمیک و دانشگاهی تبدیل شد.


مطالعه فیلسوفان در خصوص زمان تفاوتهایی با فیزیکدانان و سایر دانشمندان علوم دارد. زیرا فلاسفه در مطالعه زمان تنها به متافیزیک زمان و تجارب بشری و  بازنمایی آن توجه ندارند و به نقش زمان در اخلاق و کنش انسانی نیز توجه نشان می دهند.


همچنین فلاسفه در مطالعات خود در خصوص زمان به بررسی موضوعات فلسفی در علوم مرتبط با زمان می پردازند. برای نمونه آنها توجه ویژه به مکانیک کوانتم و نظریه نسبیت دارند.


راهنمای حاضر مشتمل بر ۲۳ مقاله در خصوص فلسفه زمان است که توسط فلاسفه برجسته این حوزه به نگارش درآمده است.


کتاب حاضر با عنوان “راهنمای آکسفورد درباره فلسفه زمان” با گردآوری کریگ کلندر از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

مطالب مرتبط :
  1. درسگفتار جان لاک در آکسفورد ارائه می‌شود
  2. نشست نقد و بررسی کتاب «درآمدی به فلسفه‌ زبان» برگزار می شود
  3. نقش مربی در آموزش فلسفه به کودکان/ آموزش از طریق رسانه‌های تصویری
  4. لزوم استنطاق حکمت ابن سینا/ امکان پاسخ پرسشهای فلسفه های مضاف از آثار بوعلی
  5. فهم فلسفه قرون وسطی بدون ابن‌سینا امکان ندارد/ ابن سینا اجمال تفکر فلسفی مسلمانان است

پارک علم و فناوری قم

zohur