۲۶ فروردین ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب «بهشت روی زمین:  سفری از مسیر حقوق شریعت Heaven on Earth: A Journey Through Shari‘a Law» توسط صدکات کدری نگاشته شده است. در این اثر وی می کوشد نگاهی تازه نسبت به حقوق شریعت ارائه نماید؛ نگاهی که به کند و کاو در زوایای پنهان حقوق شریعت، که عمدتا از دید پژوهشگران نادیده مانده است، اقدام می نماید.


به باور نویسنده کتاب آن گونه که در آغاز آن اذعان می دارد نگرش و فهم بسیاری از غربیان از زمینه های شکل گیری و نحوه اجرای حقوق شریعت محور بسیار مبهم، نارسا و اشتباه است. این ناآگاهی حتی پس از آن که اصطلاح شریعت در سالهای اخیر بارها و بارها مورد ارجاع و اشاره قرار گرفته است بر جای خود باقی ماند و از میان رخت بر نبست.


وی می کوشد تا زمینه های جمع آوری احادیث و دیگر بخشهای میراث اسلامی و نحوه تبدیل آن به مبنایی برای شریعت را ذیل بحثی تاریخی توضیح دهد و ابعاد مختلف این مسئله را مطابق نگاه ویژه تاریخی ای که عرضه می نماید، بررسی کند.


وی در راه ارائه نگاهی تاریخی به شریعت، تحولات رخ داده پیرامون آنرا در سده های حاکمیت امویان، عباسیان، مملوکان و عثمانیان بررسی می نماید و مکاتب مختلف و متعددی را که در این اعصار سر بر آوردند و رشد یافتند توضیح می دهد.


توضیح رابطه تاریخی شریعت و عرفان با تأکید بر تجربه هندوستان ازجمله بخشهای این کتاب است که وی در مسیر ترسیم درکی تاریخی از چند و چون رشد شریعت در جهان اسلام به دست می دهد.


نویسنده همچنین تلاش می نماید که تاریخی از تبدیل شریعت به کدهای حقوقی، در ذهنیت اسلامی، به دست دهد. به باور وی این اتفاق مرهون تحولات عصر جدید است و در این دوره سامان یافته است.


وی همچنین به توضیح برداشتهای افراطی از شریعت توسط سلفی ها پرداخته و ریشه درکی از این دست از شریعت را تا ابن تیمیه تعقیب کرده است. وی نگاه هایی از این دست را در مقابل درک روادارانه از پیام خدا ارزیابی می کند.

مطالب مرتبط :
  1. اجرای شریعت در جهان اسلام قاعده اصلی و عمومی بوده است
  2. کتاب «شریعت و حقوق ملی در سیاست خارجی کشورهای اسلامی» منتشر شد/ بررسی رابطه توسعه و شریعت در کشورهای اسلامی
  3. همایش«چگونگی اجرای شریعت اسلامی در قانون اساسی ایران» برگزار می شود
  4. بررسی رابطه میان حقوق اسلامی و حقوق بشر بین المللی/ جایگاه حقوقی زن در گفتمان حقوق بشر
  5. نشست هم اندیشی چیستی «فلسفه حقوق» و نسبت آن با «حقوق» و «فلسفه» برگزار می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur