۴ آبان ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، این همایش دو محور اساسی را مورد بررسی قرار می دهد. محور اول بحث فمنیسم در فلسفه و محور دوم فمنیسم و فلسفه است.


سخنران افتتاحیه این همایش “جنیفر سول” و “رای لنگتون” هستند.


فمینیسم معمولاً در وهله نخست یک جنبش اجتماعی تلقی می‌شود. جنبش‌های اجتماعی “تلاش جمعی برای دگرگون ساختن ساختار اجتماعی” قلمداد می‌شوند که “حداقل گهگاه از روشهای فرا نهادین استفاده می‌کنند”. جنبش اجتماعی را اساسا می‌توان به عنوان “رویه‌ای شناختی” (cognitive practice) تعریف کرد و از این منظر تاثیری را که در شناخت و معرفت بشری دارد، مدنظر قرار داد.


اهمیت رویه‌های گفتمانی تا به حدی است که جنبش‌های اجتماعی دقیقا در خلق، بیان، صورت بندی اندیشه و انگاره‌های جدید – معرفت جدید- است که خود را در جامعه تعریف می‌کنند. در همین چارچوب است که جنبش‌های اجتماعی به تولیدکنندگان معرفت، اعم از شناختهای عمومی و (شاید مهم‌تر یا حداقل چشمگیرتر از آن) شناخت علمی و آکادمیک، تبدیل شده‌اند.

مطالب مرتبط :
  1. بررسی خاستگاه و مبانی فکری طالبان/شماره جدید فصلنامه تاریخ فلسفه منتشر شد
  2. بررسی آینده فلسفه در ایران/ فضای مردم‌سالارانه به فلسفه امکان تنفس و حضور می‌دهد
  3. موضوعات مورد بررسی فلسفه قاره‌ای
  4. فلسفه علم و فلسفه دین از اولویت های پرداختن به فلسفه های مضاف در ایران هستند
  5. فلسفه‌های مضاف در ایران جایگاهی ندارند/ چرایی شکل نگرفتن فلسفه سیاست و اخلاق در کشور

پارک علم و فناوری قم

zohur