۲۶ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، این کتاب به وسیله ماگنس لائرک، جاستین اسمیت و اریک اشلیزر گردآوری شده است.


این کتاب دربردارنده مقالاتی است که توسط متخصصان دوران اولیه فلسفه مدرن به نگارش درآمده است. این متخصصان از میان فلاسفه مرتبط با حوزه های مختلف فلسفی انتخاب شده اند.


این اثر برای کسانی که می خواهند روش شناسی تاریخ فلسفه را بیاموزند مثمر ثمر است. بر این اساس در جای جای کتاب روشهای مبسوط و جدید تاریخ فلسفه مورد بررسی قرار گرفته است.


این اثر برای بررسی تاریخ فلسفه به بررسی رابطه میان تاریخ علم و تاریخ فلسفه پرداخته است.

مطالب مرتبط :
  1. دوازدهمین شماره فصلنامه تاریخ فلسفه (بهار ۹۲) منتشر گردید
  2. کارگاه آموزشی تاریخ فلسفه اسلامی (از آغاز تا دوره معاصر) برگزار می شود
  3. فلسفه ارسطویی منتشر شد/ بررسی آرای مک اینتایر درباره ارسطو
  4. راهنمای وجود و زمان هایدگر منتشر شد
  5. نشست «هرمنوتیک و تاریخ» برگزار می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur