۲۷ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، در شماره ۸۲ فصلنامه میراث جاوید که شامل ۲۰۸ صفحه است، با رویکردی جدید به آسیب شناسی وقف و ماموریت دولت ها و نقش واقفین و خیرین در تامین نیازهای جامعه پرداخته شده است. در بخش استفتائات وقف، جدیدترین نقطه نظرات ولی امر مسلمین در خصوص این میراث جاویدان به زیور طبع آراسته شده است. همچنین به موضوع وقف«پول در نقش اعتبارات خرد» به عنوان ابزار مالی نوین اسلامی در پیامدهای بالقوه آن در این فصلنامه توجه ویژه ای شده و آمده است: هدف از انجام این پژوهش، بررسی «وقف پول» به عنوان یک منبع نوین اسلامی در تامین مالی خرد می باشد.


نویسندگان مقاله، دستیابی به این موضوع را با بهره گیری از تجارب سایر کشورهای اسلامی ضروری دانسته و عنوان کرده اند که برای رسیدن به این هدف، ضمن تبیین تجربیات برخی از کشورها، به ویژه موسسات موفق و پیشرو در زمینه تامین مالی خرد به شبیه سازی رفتار بالقوه وقف پول در تامین مالی خرد و پیامدهای مورد انتظار آن پرداخته شود.


به گفته نویسندگان مقاله؛ در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها، تامین مالی خرد، راهکاری مناسب جهت رفع پاره ای از مشکلات اقتصادی اجتماعی اقشار فقیر و تهیدست مطرح شده است.


در این مقاله آمده است: در فرهنگ دینی اسلامی، پدیده وقف درست در مقابل فقر قرار دارد به عبارت دیگر فلسفه وجودی فرهنگ وقف، فقر زدایی جامعه است و با گسترش فرهنگ وقف به یقین می توان گفت که میزان فقر و محرومیت در جامعه کاهش می یابد.


بنابر این اعتقاد نویسندگان مقاله؛ وقف پول درصورتی که اجرایی و در امور خیریه صرف شود موجب ترویج سنت حسنه وقف می شود و ترویج وقف، مشکلات مالی نیازمندان را برطرف می سازد.


در خصوص سیرت واقفان و عمل خیر آنها در امر وقف نیز به یک مورد بسیار موفق در طول ۵/۱ قرن گذشته اشاره شده است که «مدرسه علمیه صاحب الامر» در آشتیان است. این مدرسه علوم دینی در اواسط دوره قاجاریه توسط«میرزا حسن البرز» وقف و موقوفات بسیاری بر آن قرارداده شده است که در این نوشتار، به مومن بانی، سابقه تاریخی مدرسه، موقوفات، اساتید و دانش آموختگان این حوزه علمیه اشاره شده است.


وقف نامه ها، ماموریت دولت های وقت و نقش واقفین و خیرین در تامین نیازهای روز جامعه از جمله مقوله مورد توجه در فصلنامه میراث جاویدان است.


در بخش دیگری از این فصلنامه که از سوی سازمان اوقاف به چاپ رسیده است، وقف نامه ای مربوط به محله سنگلج تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در بخش پایانی گریزی به معرفی و نقد موقوفات حضرت امامزاده جعفر(ع) زده شده است و ابتدا مرقد مطهر ایشان معرفی و سپس  موقوفات و به خصوص قدیمی ترین وقف نامه آن مورد بررسی و نقد قرار گرفته شده است.


فصل پایانی، فصلنامه «وقف میراث جاویدان» که به همراه یک سی دی به مشتاقان موضوع وقف و فرهیختگان ارائه شده است، به ارائه چکیده مقالات به زبان عربی و انگلیسی اختصاص دارد.

مطالب مرتبط :
  1. چهلمین شماره فصلنامه شیعه شناسی منتشر شد
  2. دوازدهمین شماره فصلنامه تاریخ فلسفه (بهار ۹۲) منتشر گردید
  3. انتشار شماره چهارم فصلنامه مطالعات معنوی
  4. بررسی خاستگاه و مبانی فکری طالبان/شماره جدید فصلنامه تاریخ فلسفه منتشر شد
  5. بیستمین شماره مجله علمی پژوهشی جاویدان خرد منتشر شد

پارک علم و فناوری قم

zohur