۲۶ تیر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، در چند دهه اخیر، به اقتضای پیچیدگی‌های جوامع مدرن، شیوه‌های پژوهش علمی نسبت به قبل متفاوت گردیده است.


پژوهشگران از نگرش تک بُعدی و تخصصی محض به ترکیب یافته‌های چند رشته‌ای، رهیافت‌های تلفیقی، حل مسئله میان‌رشته‌ای و نهایتاً نگرش کل‌گرایانه روی آورده‌اند. چنین رویکردی تمام ابعاد طبیعی و اجتماعی حیات در زیست کره را پوشش می‌دهد و از این لحاظ، در هر دو حوزه علوم تجربی و انسانی از آن استقبال شده است.


فرهنگ حاضر شامل مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که آشنایی با تعاریف و ارتباط سیستماتیک آنها به درک بهتر متون مربوطه رویکرد میان‌رشته‌ای کمک خواهد کرد.


فرهنگ اصطلاحات میان رشته‌ای، تألیف منصور متین به بهای ۸۰۰۰۰ ریال در سال جاری به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.

مطالب مرتبط :
  1. شماره جدید دوفصل‌نامه مطالعات میان‌رشته‌ای «رسانه و فرهنگ»
  2. تفاهم نامه همکاری میان مرکز رشد و اداره کل فرهنگ و ارشاد به امضا رسید
  3. «خبر» منتشر شد/ مفهوم شناسی و اهمیت خبر در حوزه ارتباطات
  4. جلد سوم مطالعات استراتژیک توسعه فرهنگ دینی منتشر شد
  5. ابن خلدون پیشگام فلسفه مضاف در میان فیلسوفان اسلامی است

پارک علم و فناوری قم

zohur