۱ آبان ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، سومین همایش سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع «واکاوی مفاهیم و نظریه های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان: به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت» در روزهای ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد ماه سال آینده از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود.


هدف این کنفرانس بهره گیری از دستاوردهای علمی موجود جهان، ارزیابی نظریه ها و مدل های رایج توسعه، میزان سازگاری آنها با مبانی اسلامی و ویژگی های جامعه ایران و بررسی تجربیات عینی سایر کشورها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی برای تدوین نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت است.


محورهای این همایش عبارتند از:


– تحلیل و آسیب شناسی نظریه های رایج و مدل کلان توسعه غربی.


– ارزیابی تطبیقی تجارب توسعه در کشورها و استنتاج عوامل و مبانی مشترکات آنها.


– چالش های بنیادین موجود در کشورهای صنعتی.


– میزان سازگاری نظریه ها و مدل های رایج توسعه با مبانی و اسناد اسلامی و ویژگی های جامعه ایران.


– تحلیل دستاوردها و تبعات توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرایط ایران.


– تبیین نظریه های اندیشمندان ایرانی برای پیشرفت کشور.


– واکاوی دیده ها و عناصر پایه برای شکل گیری نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت.


وبگاه کنفرانس به نشانیhttp://tc.olgou.ir  آماده دریافت مقالات است.


حداکثر مهلت ارسال مقالات ۱۵ بهمن ماه امسال است.

مطالب مرتبط :
  1. مقالات چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی/ آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  2. اعلام فراخوان «همایش تاریخ و علوم سیاسی»
  3. مجموعه مقالات همایش«ابن سینا و فیلسوفان اسلامی» منتشر شد
  4. فراخوان مقاله دومین همایش اعجاز قرآن کریم
  5. فراخوان مقاله همایش بین‌المللی دیپلماسی و قدرت نرم در سیره پیامبر اسلام (ص)

پارک علم و فناوری قم

zohur