۱۱ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، پیشرفت، تعالی و ترقی یک جامعه و نیل به سعادت مردم در گرو مجموعه ای از عوامل است که هر جامعه ای خصوصا رهبران و مسئوولان آن باید آنها را شناسایی کرده و مد نظر قرار دهند. در مورد ایران، وجود دشمنان و شرایط خاص اجتماعی بر سختی حرکت می افزاید و مدنظر قرار دادن عوامل مذکور را ضروری تر می سازد.


- ایجاد وحدت ملی و امنیت ملی

بدون شک وحدت ملی و امنیت ملی در هر جامعه ای موجب اقتدارملی آن جامعه و رشد و تعالی آحاد ملت خواهد بود و در سایه همین اقتدار است که پیشرفت و ترقی در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی حاصل می گردد.


- اتحاد فرهنگی مردم و مسئولین با یکدیگر

اتحاد و همبستگی اقشار مختلف مردم با یکدیگر و با مسئولان خویش در سه دهه گذشته انقلاب یکی از مهمترین عوامل ترقی و تعالی جامعه و سازندگی آن به شمار می رود، زیرا در سایه این وحدت، استعدادها شکوفا شده و با تلاش و کوشش روزافزون تا کنون، دشمن را وادار به عقب نشینی کرده ایم. لذا تا زمانی که وحدت بین مردم و مسئولان و اقشار مختلف با یکدیگر برقرار باشد قطعا هیچ حادثه ای کشور را تهدید نخواهد کرد و کشور می تواند در سایه این آرامش و آسایش به جایگاه واقعی خود و برقراری عدالت اجتماعی و رشد و تعالی دست یابد.


- شناخت ترفندهای دشمن

یکی از مهمترین عوامل موفقیت و پیروزی هر انقلاب و نظامی چه در سیر مراحل تکوین و رشد خویش و چه در هنگام ثبات و نیل به اهداف خود، شناخت و عدم غفلت از دشمن و توطئه های آن در تمامی جوانب و زوایای آن می باشد، زیرا دشمن همیشه درصدد حمله مستقیم و رو درونبوده بلکه گاهی با لباس دوست می آید و گاه با لباس ناصح مشفق، گاهی از طریق برنامه های اقتصادی وارد می شود و زمانی از طریق دیگرو غیره.


- بررسی نقاط ضعف و قوت و مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب

یافتن نقاط ضعف و شناسایی مشکلات به منظور رفع آن از اقدامات ضروری مسئولین و دست اندرکاران اداره جامعه می بشد تا اینکه بتوان در تلاش و تکاپو جهت پیشرفت و ترقی جامعه گام بر داشت. بدیهی است هرگونه تعالی و پیشرفتی منوط به شناخت نقاط ضعف و بررسی مشکلات در جهت رفع آنها و زودن نقیصه ها می باشد چه آنکه بدون آن هیچ تحولی امکان پذیر نخواهد بود.


- تکیه بر مردم

از بدو تشکیل انقلاب در ادبیات حاکمیت نظام اسلامی همواره مردم سرمایه اصلی انقلاب و نظام اسلامی محسوب می شده و امروز هم دون شک مردم همچنان سرمایه پایدار کشور هستند و در هر تنگنا و پیچی این مردم هستند که گره از کارها می گشایند.


-تربیت و تهذیب فردی

تربیت و تهذیب فردی به ویژه برای مسئولین و کارگزاران نظام مقدس اسلامی از جمله مواردی است که در پیشبرد امور نقش مهم و قابل توجهی را ایفا می نماید، کما اینکه غفلت از آن خسارت و زیان های جبران ناپذیری را بر پیکره نظام وارد خواهد نمود.

مطالب مرتبط :
  1. مناظره نشان‌دهنده منطق گفتار مناظره‌کنندگان است/ تجلی تربیت فردی در مناظره
  2. مناظره بیانگر منطق گفتار مناظره‌کنندگان است/ تجلی تربیت فردی در مناظره
  3. عضو برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: حوزه بستر خوبی برای نهادینه سازی دین در زندگی مردم است
  4. سختگیری یا آسان گیری در تربیت فرزندان/ تربیت باید توام با آزاد منشی باشد
  5. چگونگی تحوّل از تسخیر به تدبیر/ راه‌های کسب قدرت در جامعه تسخیری

پارک علم و فناوری قم

zohur