۲۳ آذر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب “نظریه عمومی سلطه و عدالت” اثر فرانک لووت از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.


دکتر فرانک لووت استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن و مدیر مطالعات حقوقی این دانشگاه در خصوص محورهای این اثر به خبرنگار مهر گفت: در جوامع مختلف بسیاری از افراد و گروهها در معرض سلطه بوده اند.


وی افزود: بر این اساس خود موضوع سلطه بحث مهمی است که کمتر به آن از جنبه نظری و تئوریک پرداخته شده است.


وی در ادامه تأکید کرد: تحلیل نظری قوی و منسجم در نظریه سیاسی و اجتماعی معاصر در خصوص بحث سلطه صورت نگرفته است.


استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن تصریح کرد: در خصوص بحث سلطه باید توجه داشت که سلطه را باید به عنوان موضوعی ساختاری مورد بررسی و تحلیل قرار داد. به این معنا که سلطه را باید در ارتباط یک فرد و گروه با فرد و گروه دیگر و شرایطی که آنها متحمل شده اند مورد تحلیل قرار داد.


مؤلف کتاب “نظریه عمومی سلطه و عدالت” در ادامه یادآور شد: یکی از ویژگی های ساختاری ارائه شده در روابط اجتماعی که به وسیله سلطه مشخص می شود “وابستگی” است.


وی تصریح کرد: همچنین باید توجه داشت که میان قدرت اجتماعی و سلطه ارتباط وجود دارد. در کتاب استدلال کرده ام که عدم توازن قدرت اجتماعی شرط لازم و البته نه شرط کافی برای سلطه است.


استاد دانشگاه واشنگتن در ادامه افزود: قدرت اجتماعی به عنوان توانایی فرد یا گروه برای اثرگذاری بر فرد و گروهی دیگر و انجام آنچه می خواهد، است.


وی تصریح کرد: در مقابل سلطه و هژمونی مفهوم قدرت اختیاری قرار داده شده و از آن دفاع شده است. بر این اساس فرد یا گروه سلطه را تا جایی تجربه می کند که روابط اجتماعی اعمال قدرت اختیاری بر آن فرد یا گروه را میسر می سازد.


مدیر مطالعات حقوقی دانشگاه واشنگتن یادآور شد: در اینجا بحث قدرت اختیاری در ارتباط با قراردادهای اجتماعی است. همچنین در این اثر این موضوع بحث شده که میان سلطه و شکوفایی افراد رابطه معکوس وجود دارد. یعنی تا زمانیکه سلطه زیاد است افراد نمی توانند در جامعه شکوفا شوند.


وی افزود: در واقع این نسبت اشتباه بودن سلطه را به ما یادآور می شود. یکی از عواملی که باعث کاهش سلطه و هژمونی می شود عدالت اجتماعی است.


مدیر مطالعات حقوقی دانشگاه واشنگتن در پایان یادآور شد: عدالت به عنوان چیزی که باعث کاهش سلطه و هژمونی شود با نظریه های فایده گرایانه و نظریه های قراردادی-لیبرال رالزی در تعارض است.

مطالب مرتبط :
  1. دوره «فلسفه و نظریه اجتماعی» برگزار می شود
  2. نقش عدالت اجتماعی در امور معنوی/ بدون عدالت رشد فردی و اجتماعی به دست نمی آید
  3. هژمونی چه زمانی شکل می گیرد/مروری بر مفهوم و ابعاد هژمونی
  4. جامعه علمی معیار تبدیل نظریه به عمل باید باشد/ زمان کاربست نظریه در جامعه
  5. چه عدالتی موجب شهادت علی(ع) شد/ عدالت علی (ع) فلسفه اجتماعی اسلام بود

پارک علم و فناوری قم

zohur