۲۶ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا برنجکار، عضو هیئت علمی پردیس قم دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه در اسلام چه تأکیدی بر همنشین و هم صحبت شده است گفت: با توجه به اینکه همنشین و هم صحبت تأثیر زیادی در انسان دارد و چون همنشین از جهت عقاید و اخلاق و اعمال و روحیات و عملکرد انسان در زندگی فردی و اجتماعی او تأثیر می گذارد لذا تأکید بسیاری بر دقت انتخاب همنشین و هم صحبت در اسلام شده است.


وی افزود: بحث همسر از همین رابطه ناشی می شود. یعنی همسر، همنشین و هم صحبت انسان است و در این ارتباط قابل بررسی است. برای اینکه اسلام دینی است که برای هدایت و به کمال رساندن و سعادت انسانها آمده به همنشین و هم صحبت در این خصوص تأکید بسیار کرده است. بطور کلی توصیه های اسلام در این زمینه بر می گردد به این مطلب که انسان همیشه باید به گونه ای زندگی کند که به کمال و سعادت برسد و در واقع همنشین و هم صحبت خوب کسی است که انسان را به این مقصود نزدیک گرداند و همنشین بد کسی است که انسان را از این مقصود دور بگرداند.


برنجکار با اشاره به اینکه البته گاهی وظیفه داریم افرادی که منحرف هستند را امر به معروف و نهی از منکر کنیم گفت: این بحث ربطی به بحث همنشین ندارد ولی به راه راست دعوت کردن انسان هم یکی از وظایف همنشین خوب است که هم موجب خشنودی و رضایتمندی آمر به معروف و ناهی از منکر می شود زیرا امر خدا را اجرا کرده و موجب تقرب الهی شده است و هم این کار برای شخص خاطی مفید و مثمر فایده است. زیرا او را به راه راست هدایت می کند.


عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: منش، رفتار و صحبت همنشین در زندگی انسان تأثیر می گذارد و می تواند تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. همنشین خوب شما را به خدا، معنویت و کمال و سعادت نزدیک می کند و همنشین بد برعکس این است.


برنجکار در مورد ویژگی های همنشین و هم صحبت خوب از دیدگاه اسلام هم اظهار داشت: اینکه همنشین باید راستگو، درستکار، عاقل، با تقوا، خداترس، مسلمان، و… باشد همه اینها بر می گردد به اینکه همنشین تو را به راه راست هدایت کند و تو را به کمال و سعادت حرکت دهد. اگر مانع این حرکت شود او همنشین خوبی نیست.


وی در مورد اینکه رسانه ها یی چون تلویزیون و ماهواره چه تأثیری بر همنشینی و مصاحبت با افراد دارند هم عنوان کرد: خود تلویزیون الان یکی از همنشینان و هم صحبتان افراد شده است. یعنی انسانها به جای اینکه با هم صحبت کنند با تلویزیون صحبت می کنند و به آن گوش می دهند . افراد به خانه هم که می روند به جای اینکه با زن و فرزندان خود حرف بزنند پای تلویزیون و ماهواره می نشینند و به جای اینکه به مشکلات خانه و خانواده رسیدگی کنند غرق تماشای فیلمها می شوند که البته این حالت افراطی آن است و خوب نیست.


عضو هیئت علمی پردیس قم دانشگاه تهران تصریح کرد: اما به هرحال واقعیت این است. صدا و سیما می تواند به عنوان همنشینی که غیر از محیط کار بیشترین وقت مردم با آن سپری می شود همنشین و هم صحبت مناسبی برای افراد باشد. باید با این رویکرد به وظیفه خود نگاه کند که من همنشین میلیونها انسان هستم. حرکات و سخنان و نوع رفتار مجریان، بازیگران، اخبارگویان و حتی پشت صحنه فیلمها در رفتار بینندگان و شنوندگان تأثیر می گذارد. همینطور صدا سیما می تواند تأثیر همنشین خوب یا بد را بر روی انسان نشان دهد. البته نگاه به این مسئله در بعضی فیلمها وجود دارد ولی باید توجه بیشتری بشود. فیلمها از سخنرانی و موعظه بیشتر تأثیر می گذارند و غیر مستقیم تأثیر همنشین خوب یا بد را بر انسان گوشزد می کنند.

مطالب مرتبط :
  1. ویژگی های همنشین خوب از دیدگاه اسلام/ انسان در هر حال باید مواظب همنشین خود باشد
  2. همنشین خوب چه کسی است/ تأثیرات رسانه ها بیشتر از همنشین فیزیکی است
  3. سبک زندگی مردم جامعه ایران از رفتار مسئولان تأثیر زیادی می‌گیرد
  4. روی رعایت جوانب الگوسازی و تأثیر پذیری مردم از سیاستمداران بسیار باید تأکید کرد
  5. مشارکت مردم در انتخابات در نمایش قدرت ملی و بین المللی ما تأثیر مستقیم دارد

پارک علم و فناوری قم

zohur