۱ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، “صداقت” بهترین راه و سیاست برای داشتن روابط خوب و پایدار با دیگران است، زیرا حقیقت و درستی تنها چیزی است که موثر واقع می شود و تنها چیزی است که بر اساس آن روابط پایا را می توان بنا کرد. اگر ما انسانها در زندگی نگرش مثبت داشته باشیم، عادت های خوب در خود ایجاد کنیم، هدف و انگیزه داشته باشیم، نظم و انضباط شخصی داشته باشیم، از زمان به نحو مطلوب استفاده کنیم، اما تا زمانی که کارمان را صادقانه انجام ندهیم هرگز به موفقیت و آرامش نمی رسیم و هرگز احساس ارزشمندی را درک نمی کنیم مگر آنکه پیرو حقیقت و صداقت در زندگی باشیم.


برای آنکه به شخص صادقی تبدیل شویم باید به معنای اصالت و رابطه آن را با صداقت درک کنیم. این دو مفهوم را اغلب به جای هم به کار می برند، اما اصالت مفهوم وسیع تری است. در زمینه ماهیت انسان، اصالت به معنای تمامیت داشتن و کامل بودن است. کسی که اصالت ندارد انسان ناقصی است، نداشتن صداقت رشد شخصی و اجتماعی ما را کند می کند و مانع از آن می شود که زندگی را به مفهوم دقیق آن درک کنیم و به آرامش درونی و احساس ارزشمند بودن برسیم و با دیگران روابط سالم و شفافی داشته باشیم.


ما نمی توانیم به زندگی احترام بگذاریم، مگر آنکه دارای سجایای اخلاقی باشیم و در برخورد با دیگران صداقت و درستکاری داشته باشیم. صداقت اصلی ترین رکن زندگی هر انسانی می باشد. همه ما در زندگی بین درست و نادرست درگیر نبرد هستیم، اینها نیروهایی از زندگی هستند که از آغاز هستی تا کنون وجود داشته اند و غیر ممکن است بتوان در این مبارزه در میانه راه ایستاد ما همه روزه در میان بد و خوب دست به انتخاب می زنیم.


متاسفانه ما در محاصره انواع بی صداقتی ها هستیم، از همه اینها بدتر خیلی ها رفتار غیر صادقانه دارند و شناسایی نمی شوند و تنها گروهی خلافشان برملا می شود و این گزاره که “همه این کار را می کنند” توجیه و مجوزی برای این رفتار شده است. بسیاری از برنامه های تلویزیونی هم این امر را به نوعی پنهان تبلیغ می کنند. آگهی های تجاری همه روزه با پیام های خود ما را بمباران می کنند که باید کسی جز خودمان باشیم تا روی دیگران تاثیر نیکو بر جای گذاریم.


نداشتن صداقت در زندگی بیش از هر چیز دیگر مانع از آن می شود تا به آن شخصی که می توانیم و می خواهیم باشیم تبدیل گردیم. دروغ به سرطان شبهات دارد، ابتدا کوچک است و اگر به کلی ریشه کن نشود رشد می کند و توان کنترل آن از دست می رود تا اینکه سرانجام ما را نابود می سازد. نداشتن صداقت زندگی بسیاری از مردم را نابود کرده است.


ویلیام جیمز، فیلسوف و روان شناس معروف معتقد بود که ما در این دنیا جهنم خود را خلق می کنیم. لوئیس اندروز روانشناس معاصر هم با نظر ویلیام جیمز موافق است. او معتقد است که رفتار ناصادقانه ریشه اغلب مسایل و معضلات روانی است و می گوید باید به رابطه میان ارزش های خود و سلامت خود نگاه دقیق تری بیندازیم. نداشتن صداقت گران تمام می شود.


کسانی که اصالت و تمامیت دارند و از خود صداقت نشان می دهند زندگی را در سطح دیگری تجربه می کنند و برای آنها زندگی معنی دارتر و رضایت بخش تر است. صادق بودن و صداقت داشتن مزایای مختلفی دارد که از آن میان به برخی از موارد آن می توان اشاره کرد:


– آرامش ذهن؛ صداقت با خود پاداشی درون زاد به همراه دارد. ذهن در صلح با خود به آرامش می رسد، حتی اگر دلیل دیگری برای صادق بودن وجود نداشت همین یک فایده کفایت می کرد.


– منش و اشتهار؛ عادتهای خوب سنگ بنای منش و اشتهار هستند و هیچ عادتی به اندازه صداقت نمی تواند روی منش و آبروی انسان تاثیر بگذارد. صداقت یکی از بزرگترین خصوصیات انسانی است.


– روابط خوب؛ بی صداقتی روابط را متلاشی می کند و صداقت آن را به هم پیوند می زند. صداقت در حکم سیمانی است که اشخاص را به هم جوش می دهد. بزرگترین رکن یک رابطه خوب اعتماد و اطمینان است. این موضوعی است که در تمام زمینه های زندگی صدق می کند. دوستی، ازدواج، خانواده، کسب و کار، آموزش و مذهب،و…صداقت و اعتماد و اطمینان فضایی ایجاد می کنند که در آن روابط خوب می توانند رشد بکنند.


– سلامت جسمانی و ذهنی؛ اگر نداشتن صداقت ریشه بسیاری ازمسائل روانی ماست، صداقت منبع سلامت ذهنی و روانی است. وقتی صادق باشیم احساس گناه، نگرانی و بسیاری از ناراحتی های ذهنی خلاص می شویم در این زمان است که به حرمت نفس و اطمینان خاطر می رسیم.


 

مطالب مرتبط :
  1. اهمیت صداقت در عرصه سیاست/ تفاوت سیاست علوی با شیوه اموی
  2. کتاب گفتمانهای سیاست خارجی آمریکا و دانش روابط بین الملل منتشر شد
  3. دیندارانه زیستن اولیای کودک بهترین تبلیغ دینداری برای کودکان است
  4. رهایی انسان از خشونت امروزی مشروط به پاک نگه داشتن هنر است
  5. اهمیت حدشناسی در انسان/ غرور علم ناقص از بی علمی بدتر است

پارک علم و فناوری قم

zohur