۲۴ دی ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، این شماره، مشتمل بر نه مقاله به شرح زیر است: بررسی سنت منافَرَه در جاهلیت و بازتولید و و پیامدهای آن در دوران اسلامی (با تکیه بر منافره‌های هاشمیان)،صادق آئینه وند، وحید باصری؛ موقوفة اود (سدة هجده تا بیست میلادی)،محمدعلی اکبری، مهناز کیباخی؛ تحول اصطلاح ساراسن و کاربست آن در میان اروپاییان تا پایان سدة سیزده میلادی،جمال رزمجو، فاطمه جان احمدی، احمدرضا خضری؛ مسجد و نظام آموزشی سنتی و جدید در دورة قاجار،علیرضا علی صوفی، فرهاد دشتکی نیا؛ نگاهی بر مفهوم تاریخی دفاع غیرعامل در عصر اسلامی؛علیرضا کریمی، جواد علیپور سیلاب؛واکاوی داستانی از مثنوی معنوی دربارة سلطان محمد خوارزمشاه (بازخوانی تاریخی داستانی از یک متن عرفانی)،یزدان فرخی؛واکاوی رابطة کلام و تاریخ فکر در مطالعات شیعه شناسی،سید محمدهادی گرامی، محمد قندهاری؛تفاوت‌های هستی شناختی جنبش‌های پان عربیستی و بهار عربی،احمد محمدپور؛«نبی» و «رسول» در کتاب مقدس و قرآن،محمدرضا وصفی، سید روح‌الله شفیعی.

مطالب مرتبط :
  1. بررسی خاستگاه و مبانی فکری طالبان/شماره جدید فصلنامه تاریخ فلسفه منتشر شد
  2. انتشار شماره جدید فصلنامه «مطالعات معنوی»/ بررسی ریاضت مشروع
  3. دوازدهمین شماره فصلنامه تاریخ فلسفه (بهار ۹۲) منتشر گردید
  4. نخستین شماره «فصلنامه فرهنگ رضوی» منتشر شد
  5. انتشار شماره چهارم فصلنامه مطالعات معنوی

پارک علم و فناوری قم

zohur