۴ آبان ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش خبرنگار مهر، برخی متفکران مکتب نوسازی(مدرنیزاسیون) معتقد هستند که سکولاریسم و مدرنیته دست در دست همدیگر دارند و با یکدیگر پیوند دارند این در حالی است که تجربه مدرنیزاسیون در برخی کشورها حتما ملازم با سکولاریسم نبوده است.


پروفسور اسکات دیویسون استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در کنتاکی آمریکا در خصوص این مسئله و نسبت میان مدرنیته و سکولاریسم به خبرنگار مهر گفت: این تصور که سکولاریسم نتیجه اجتناب ناپذیر مدرنیته باشد تصور درستی نیست.


وی در ادامه تأکید کرد: باید توجه داشت که مدرنیته ریشه در علم دارد و به ما می گوید که چگونه می شود جهان را تغییر داد. در واقع بحث علم و مدرنیته چگونگی تغییر جهان است.


استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد افزود: اما دین به ما می آموزد که چگونه در این جهان آنگونه که آنرا یافته ایم زندگی کنیم.


این فیلسوف آمریکایی در ادامه یادآور شد: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که علم رها از ارزش نیست. علم نیز به وسیله ارزشها هدایت می شود. عالم نمی تواند جدا و رها از ارزشها دست به اکتشاف علمی بزند.


دیویسون در پایان تصریح کرد: حال اگر این ارزشها، ارزشهای دینی باشند و از دین سرمنشأ گرفته باشند در این صورت علم نیز به آن ارزشها احترام خواهد گذاشت.

مطالب مرتبط :
  1. جمع یا عدم جمع مدرنیته با دین/ دین سنتی با مدرنیته قابل جمع نیست
  2. مدرنیته لزوماً مساوی با کنارگذاشتن دین نیست/ چین، مالزی، ترکیه و ایران جدید نمونه آن
  3. سکولاریسم در ایران بد فهمیده شده است/ سکولاریسم اصلاً دعوایی با مذهب ندارد
  4. امت وسط بودن کوتاه آمدن از ارزشها و مواضع صحیح نیست/اعتدال چندان با مفهوم فضیلت ارسطو نزدیک نیست
  5. آموزه های دینی تباینی با مدرنیته ندارند

پارک علم و فناوری قم

zohur