۶ بهمن ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، صد و هشتاد و چهارمین شماره هفته نامه پنجره به مدیرمسئولی دکتر علیرضا زاکانی در ۱۰۰ صفحه و بهای۴۵۰۰ تومان هم اکنون روی پیشخوان کیوسک‌های روزنامه‌‌فروشی قرار گرفت. نسخه الکترونیکی نیز با ۵۰ درصد تخفیف در سایت هفته‌نامه به آدرس panjerehweekly.ir فروخته می‌شود. پرونده ویژه این شماره هفته‌نامه به اندیشه سیدجمال الدین اسدآبادی و اثرات فعالیت‌های فرهنگی او اختصاص دارد که جلد و تیتر نخست این شماره را به خود اختصاص داده است.


در بخش باشگاه اهل قلم مطالبی از علی دارابی در مورد واقعیت فرهنگ مظلوم، دکتر محسن اسماعیلی در مورد صلح امام حسن(ع)، پاسخ دکتر داوود مهدوی زادگان به نقدی از مصاحبه اش در مورد الزام حکومتی حجاب و …  آمده است.


از دیگر بخشهای مهم مجله می توان به پرونده های ذیل اشاره کرد:


پدر بیداری یا عضو لژ بیداری(سیری در زندگی و تأملی در اندیشههای سید جمالالدین اسدآبادی)


بیدارگر مشرق زمین، پدر بیداری اسلامی، احیاکننده اسلام نبوی و … صفاتی است که در توصیــف شخصیــت سیدجمالالدیـن حسینــی اسدآبادی مشهور به جمالالدین افغانی، بارها و بارها مورد استفاده قرار گرفته. اهداف، آرمانها و نوع اقدام این شخصیت تاریخی بهگونهای است که استاد شهید مرتضی مطهری  به حق او را شخصیتی فراتر از عصر خویش نام نهاده بود. همین نگاه شرایطی را بهوجود آورده است که بسیاری دربارهاش به اظهارنظر پرداختهاند. موج جدید بیداری اسلامی که چند سالی است بسیاری از نقاط جهان اسلام از مصر گرفته تا بحرین را درنوردیده، بهانه مناسبی برای بازخوانی افکار، اعمال و زمانه پدر بیداری اسلامی است. در این پرونده گفتگوهایی با سیدهادی خسروشاهی، موسی نجفی و قاسم تبریزی انجام شده است.


 از ژنو ۳ ایرانی تا ژنو ۲ سوری(کنکاشی در دو رویداد مهم بینالمللی)


روز دوشنبه ۳۰ دیماه ۱۳۹۲، روزی منحصر بهفرد در فضای دیپلماسی کشورمان بود؛ فضایی که بازخورد آن تبعات داخلی و خارجی زیادی برای ما میتواند داشته باشد. دو اتفاق مهم و تأثیرگذار در این روز بهوقوع پیوست: اول آغاز مرحله اجرایی توافقنامه ژنو که طی آن مسیری در جهت کاهش تحریمها از سوی طرف غربی و تغییر در روند برنامه هستهای ایران از طرف کشورمان آغاز شد. اتفاق دوم، ناز و کرشمه‎‎های ظریف و بانکیمون به نمایندگی از ایران و سازمان ملل جهت حضور در کنفرانس ژنو۲ و تصمیمگیری برای آینده سوریه بود. درحالیکه همگان از حضور ایران در این رخداد بینالمللی استقبال کرده بودند، با قرار دادن پیششرط پذیرش بیانیه ژنو۱ ـ که در آن در خصوص آینده سوریه بدون اسد سخن به میان رفته است ـ برای شرکت در کنفرانس ژنو ۲، ایران این موضوع را غیرقابل پذیرش اعلام کرد و بان کی مون هم دعوت خود را از ایران پس گرفت. در این پرونده این دو موضوع در کنار یکدیگر بررسی می شود و با طرح گزارشی از ماوقع، نظرات موافقین و مخالفین در این خصوص مورد کنکاش قرار می گیرد.


مگوهای تربیتی که باید گفت (نگاهی به تربیت جنسی و غفلتی که زیانبار است)


گاهی اوقات با موضوعاتی مواجه هستیم که وقتی در محافل فرهنگی مطرح میشوند، اکثر افراد ترجیح میدهند دربارهشان سکوت کنند و شاید هم اصلا خودشان را در مورد وجود آن‎‎ها به آن راه بزنند. متأسفانه چنین برخوردی با این موضوعات مگو، یک رویه رایج در کشور است. مسائل مربوط به دوران بلوغ، نوجوانی و بهخصوص تربیت جنسی یکی از همین موضوعات است که در پنجره این شماره در ادامه دو پرونده تربیت «زیر هفت سال» و «هفت تا چهارده سال» به آن پرداخته شده است.


دیپلماسی آداب  دارد(تشریفات و آداب دیپلماتیک و حاشیه‎‎های گاه و بیگاه آن)


آداب و قواعدی که بر روابط خارجی و تعاملات دیپلماتیک حاکم است، تاریخچهای به قدمت خود دیپلماسی دارد. از گذشته‎‎های دور تاکنون، همواره رفت و آمدهای خارجی، تابع قوانین و مقررات خاصی بوده و نمایندگان دولتها در خارج از سرزمین خود، از یک سو موظف به رعایت قوانین و عرف‎‎های کشور میزبان بوده و از سوی دیگر، از حقوق و مزایای معینی برخوردار بودهاند، اما این تشریفات گاه و بیگاه و در جریان رفت و آمدهای دیپلماتیک، حاشیهساز میشوند و حتی در برخی موارد زمینه تیرگی روابط میان دو یا چند کشور را فراهم مینمایند. در جریان سفر اخیر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپایی به تهران و بازدیدهای این هیئت با برخی از مقامات کشورمان حاشیه‎‎هایی بهوجود آمد که نیاز به واکاوی و موشکافی دقیقتری دارد. در این پرونده با نگاهی علمی و به دور از غوغاهای سیاسی با توجه به زمان گذشته از مسئله به بررسی مسئله تشریفات دیپلماتیک پرداخته شده است. گفتگو با «علی‌محمد بیدارمغز» از مصاحبه های مهم این پرونده است.


در این شماره از مجله پنجره آثار و گفتارهایی از علی قائمی، محمدحسین جعفریان، علیرضا رحیمی، سیدضیاء قاسمی، زهیر توکلی، علی داوودی و فواد ایزدی نیز آمده است.

مطالب مرتبط :
  1. ایرانی بودن سید جمال الدین اسدآبادی امری روشن است/ چرا سید جمال ملیت خویش را پنهان می کرد
  2. برپایی هفتمین کنفرانس تقریب مذاهب اسلامی در لندن/ واکنش به ثبت نام سیدجمال الدین اسدآبادی به « افغانی» در یونسکو
  3. دوره جدید دوماهنامه «خردنامه» منتشر شد
  4. انتشار شماره جدید نشریه فرهنگستان علوم
  5. شماره جدید مجله «نقد ‌و ‌نظر» منتشر شد

پارک علم و فناوری قم

zohur