۱۵ شهریور ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، دکتر صادق واعظ زاده رئیس شورای عالی و رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نشست هم اندیشی تدوین سند الگوی پایه که صبح پنج شنبه در باغ گیاه شناسی ملی ایران برگزار شد، اظهارکرد: این نشست اولین قدم در تدوین الگوی پایه نیست بلکه جلسات متعدد شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،شورای تلفیق و هماهنگی مرکز، شورای مدیران و نیز نشست هم اندیشی شورای عالی و اعضای اندیشکده های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظور تدوین الگوی پایه برگزار شده است.البته فعالیت های زیادی در اندیشکده های مرکز صورت گرفته است که فعالیت های تخصصی محسوب می شود اما سند الگوی پایه جنبه عمومی تری دارد که در تدوین آن می توان از ظرفیت های اندیشکده ها نیز استفاده کرد.


وی درخصوص چیستی سند الگوی پایه گفت: الگوی پایه نسخه اجمالی الگو اسلامی ایرانی پیشرفت است و چارچوب، هسته مرکزی و کلیات الگوی تفصیلی را ارائه خواهد کرد. وی ویژگی های ضروری الگوی پایه را عقلانی، اسلامی ، علمی و بومی بودن ذکر کرد.


دکتر واعظ زاده ادامه داد: این الگو باید غیرانتزاعی و راهنمای عمل،انعطاف پذیر،پویا و بالنده، محرک جامعه ایران و ارکان نظام،معرف شاخص های جامعه پیشرفته، تعیین کننده ساختار و فرآیند پیشران جامعه، هم افزاینده علم وفناوری و فرهنگ و اقتصاد، پاسخگوی سوالات و مسائل اساسی جامعه، برکنار از جزئیات و متفاوت از اسناد برنامه ای کشور باشد. به گفته وی تفاوت الگو اسلامی ایرانی پیشرفت باید در مرحله پایه و اجمال از سایر اسناد کشور مشخص شود.


رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره ساختار الگوی پایه توضیح داد: مفاهیم بنیادین، مبانی،آرمان ها، رسالت ملی، افق،عرصه های پیشرفت، ظرفیت ها و قابلیت ها و سرمایه های ماندگار ملی، راهبردها، شاخص ها، کارکردها و پیوست گفتمان سازی از جمله عناوین فصل های سند الگوی پایه به شمار می روند.


وی با بیان اینکه مبانی الگوی پایه شامل مبانی عمومی و اختصاصی است، گفت: مبانی عمومی پیش فرض های موجه نظری و عملی (هستها و بایدها) اسلامی، فلسفی و علمی جهان‌شمول معطوف به هدف و مسیر پیشرفت هستند و در مقابل مبانی اختصاصی شامل پیش فرض های موجه نظری و عملی (هست ها و بایدها) برون حوزه ای (پیشینی) اسلامی، فلسفی و علمی جهان‌شمول معطوف به هدف و مسیر پیشرفت در حوزه مورد نظر و درچارچوب مبانی پایه می باشند. همچنین آرمان ها که منبعث از مبانی خواهند بود ، فاقد بعد زمانی و مکانی هستند.


رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره سرفصل رسالت گفت:‌ رسالت از آنجا لازم دانسته شد که برخی مدیران که تخصص مدیریت داشتند پیشنهاد وارد کردن عنوان ماموریت در الگوی پایه را دادند که در برخی اسناد کلان کشورهم تاکید شده است اما از آنجایی که ماموریت متناسب با موضع فعالیت بنگاه ها بود و نه برای کشور و یک حرکت ملی؛ به وا‍ژه رسالت رسیدیم.


دکتر واعظ زاه درخصوص سرفصل افق در سند الگوی پایه تصریح کرد: افق مقوله جدیدی است که در الگو تعیین می شود؛ پیشنهاد تعیین افق ملی از بحث های مربوط به چشم انداز آغاز شد که در اسناد ملی قبلی دیده شده است. تمامی تلاش ها بر این است که سند الگوی پایه از سایر اسناد کشور متمایز باشد چراکه در صدد این نیستیم که سند الگو جایگزین اسناد برنامه ای حاضر شود. به طور کلی جای الگو اسلامی ایرانی پیشرفت در کشور خالی بوده است و این الگو باید به عنوان سند بالادستی اسناد کشور قرار بگیرد. بنابراین به جای اینکه چشم انداز در الگوی پایه مورد توجه قرار بگیرد به افق رسیدیم. کرانه و نهایت آنچه که از اطراف پیداست افق نام دارد و اگر الگو قرار است سند بالادستی سایر اسناد باشد باید بتواند فراتر از چشم انداز، کرانه ها را ببیند. عرصه های پیشرفت را که مقام معظم رهبری ابداع کرده اند باید در الگوی پایه مورد توجه قرار بگیرد و نحوه تعامل و ارتباط آنها با یکدیگر معلوم شود.


رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در توضیح سرفصل ظرفیت ها، قابلیت ها و سرمایه های ماندگار ملی گفت: این موارد نقطه آغاز برای شروع پیشرفت است. وضع موجود شامل کمبودها و چالش ها است اما قابلیت ها و ظرفیت ها و سرمایه های ماندگار ملی جنبه مثبت وضع حاضر است. مثلا اینکه سرمایه معنوی ایران با توجه به ابتنای آن بر اسلام در دنیا در مقام اول قرار دارد و یا سرمایه فرهنگی کشور با توجه به شعرا، عرفا و نویسندگان بسیارو آثار ماندگار آن ها در ردیف برترین های دنیاست.همچنین سرمایه های طبیعی به نسبت جمعیت کشور در مقام دوم دنیا است.


وی درباره سرفصل راهبردهای الگوی پایه خاطرنشان کرد:‌ راهبردها حرکتهای اساسی است که باید انجام شود تا از وضع حاضر به افق برسیم که هم جهت و هم سرعت در آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. تعیین شاخص ها نیز برای اینکه الگو پایه عملیاتی و ملموس باشد لازم است. تصویر کمی و کیفی آرمان ها و افق در حوزه های فرهنگ، علم وفناوری، اقتصاد و سیاست و سایر حوزه ها به صورت شاخص های کلان تعیین می شود.


دکتر واعظ زاده با تاکید بر اینکه یکی از آسیبهای اسناد برنامه ای کشور اجرا نشدن و حتی معلوم نشدن اینکه چگونه باید اجرا شوند ،گفت: بنابراین تصمیم گرفته شد در سند الگوی پایه فرازهایی مورد تاکید قرار گیرد که نحوه اثرگذاری و ماموریت ارکان نظام نسبت به اجرای الگو و ضمانت اجرای الگو را مشخص کند.


وی با اشاره به اهمیت گفتمان پیشرفت گفت:‌ پیشنهاد شده است که الگوی پایه پیشرفت دارای پیوست گفتمانی باشد. اگر بگوییم که پیشرفت با گفتمان آغاز می شود و حتی پیشرفت خود از نوع گفتمان است اغراق نکرده ایم. چنانچه این گفتمان شکل بگیرد می توانیم بگوییم که پیشرفت در جامعه آغاز شده است. تعریف مفاهیم بنیادین،تعیین مبانی ،تعیین آرمان ها،تعیین رسالت جمهوری اسلامی و ملت ایران، ترسیم افق و سنجش قابلیت ها و سرمایه های ماندگار ملی در جریان فرآیند طراحی الگو پایه و با کمک مثخصصان و صاحبنظران در دست مطالعه وتهیه است.


وی در پایان در خصوص نظریه پیشرفت اظهارکرد: نظریه پردازی در خصوص پیشرفت قابل حمایت و ترغیب است اما قابل برنامه ریزی اجرایی و زمانبندی نیست. اما هر مقدار که نظریه یا نظریه های پیشرفت ارائه شود و جای خود را در میان صاحبنظران باز کند باید از آن بهره داری کرد و آن را به فرآیند سندنویسی و طراحی الگو وارد نمود.


گفتنی است در این نشست قبل از سخنان رئیس شورای عالی، دکتر اکبرزاده معاون علمی و تقسیم کار ملی هدف از برگزاری این همایش را تبیین و اظهار داشت به جهت استفاده بیشتر از نظرات اندیشمندان و شرکت کنندگان این نشست حاضران در جلسه براساس تخصص و علاقه در کمیسیونهای ده گانه  تقسیم و هریک براساس دستور جلسه و سؤالهای تهیه شده پیرامون موضوع کمیسون  در دو جلسه به بحث پرداخته نتیجه حاصله از مباحث در نشست عمومی بعد از ظهر ارائه خواهد شد .


براساس تصمیم این نشست در نظر است تمامی مباحث مطرح شده و جمع بندی آن در تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که از سوی مرکز در دست تهیه است استفاده شود .

مطالب مرتبط :
  1. «الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت علم و فناوری» بررسی می شود
  2. اخلاق در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت بررسی می شود
  3. رونمایی کتاب بیانات مقام معظم رهبری پیرامون الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
  4. بدون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیروی از موفقیتهای دیگران هزینه های کشور را هدر می‌دهد
  5. فراخوان مقالات سومین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

پارک علم و فناوری قم

zohur