۶ دی ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب «حقوق و اسلام در خاورمیانه Law and Islam in the Middle East » توسط دایسی هیلس دایر، ویراست علمی گردیده و تنظیم یافته است.


این اثر را باید تلاشی برای ارائه خلاصه ای نسبتا جامع از اندیشه حقوقی موجود در پس نظام حقوقی اسلام دانست.


برای این منظور به مباحث مهمی نظیر جایگاه پایه ای حقوق (قوانین ناشی از فقه) در اسلام پرداخته شده است. ذیل چنین نگاهی این ادعا در کتاب طرح گردیده است که نظام حقوقی در اندیشه اسلامی بر دیگر نظامات موجود در آن (از جمله تأملات الهیاتی و مطالعات کلامی) مقدم است و بحثهای فقهی و حقوقی در سنت دیرپای اسلامی جایگاهی برجسته تر از دیگر عرصه های مطالعه را به خود اختصاص داده است.


در توضیح رویکردی از این دست پنج فصل نخست کتاب به بررسی احوال شخصیه مطابق حقوق اسلامی اختصاص یافته است. در کتاب این ادعا طرح گردیده است که انعکاس قواعد فقه اسلامی در زمینه گسترده کشورهای متعدد واقع در خاورمیانه تنوع قابل توجهی از رویکردها را سبب شده است و به یک معنا رویکرد به فقه اسلامی در این حوزه در کشورهای مختلف به تولید نگاه های پیچیده و چندوجهی ختم شده است.


سه فصل بعدی به بررسی مباحث فقهی و حقوقی مرتبط با عرصه های عمومی اختصاص یافته است. در اینجا نیز کتاب کوشیده است تا درکی از تنوع برداشتها، تفاوت انعکاس یابی ها و تحول مواجهه هایی به دست دهد که در بستر کشورهای مختلف خاورمیانه هنگام مراجعه به قواعدی از این دست در فقه رخ داده است.


کتاب در توضیح مبحث پیش گفته به  نقش علوم شناختی و درک فیلسوفان در هر یک از جوامع خاورمیانه پرداخته و توضیح داده است که رویکرد این جوامع به قواعد حقوق و فقه اسلامی متأثر از زمینه هایی از این دست رخ داده است و در خلأ اتفاق نیفتاده است.


حقوق اسلامی در خاورمیانه: مقدمه دایسی هیلس دایر؛ زنان و عدالت جنایی در مصر/ نگارش یافته توسط صوفیا. کی. محسن؛ استراتژیهای طرفین دعاوی قضایی در دادگاه های اسلامی اردن/ نگارش یافته توسط ریچارد. تی. آنتون از جمله فصول این کتاب به شمار می روند.


سواد حقوقی: منابع و متخصصان منابع در یمن/ نگارش یافته توسط برینکلی مسیک؛ اسلام و بحث بر سر وضعیت حقوق در ترکیه/ نگارش یافته توسط جون ستار؛ تثبیت مجدد حقوق جنایی اسلامی در لیبی/ نگارش یافته توسط آن، الیزابت، مایر و قانون کار: مورد طبقه کارگری لبنان/ نگارش یافته توسط سواد جوزف سایر فصول این کتاب به شمار می روند.

مطالب مرتبط :
  1. امکانیت در حقوق مقدس؛ قواعد حقوقی و اخلاقی در فقه اسلامی» منتشر شد/نسبت فقه با الهیات مدرن
  2. سیستم حقوق رومی و حقوق اسلامی بررسی شد
  3. حقوق و آموزش در اسلام کلاسیک بررسی شد/نزاع میان متألهان عقل باور با غیرعقل باور
  4. نقش فقه اسلامی در سیستمهای حقوقی معاصر مورد بررسی قرار گرفت
  5. کتاب «شریعت و حقوق ملی در سیاست خارجی کشورهای اسلامی» منتشر شد/ بررسی رابطه توسعه و شریعت در کشورهای اسلامی

پارک علم و فناوری قم

zohur