۶ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


دکتر “محمد صادق کوشکی” در مورد اینکه در نظریه های نخبه گرایی بحث چرخش نخبگان مطرح است، چرخش نخبگان در جمهوری اسلامی ایران بر اساس چه مکانیسمهایی صورت می گیرد آیا شایستگی و نخبگی باعث این چرخش می شود به خبرنگار مهر گفت: در جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای مختلفی برای چرخش نخبگان وجود دارد. یکی از رایج ترین آنها بحث انتخابات است. بالاخره  انتخابات مختلفی در کشور برگزار می شود و در این انتخابات مختلفی که اتفاق می افتد بر اساس رأی مردم جابه جایی در قدرت صورت می گیرد.


عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: البته بخشی هم بر عهده رهبری است که باز هم رهبری به نوعی برآیند اراده ملی تلقی می شود. زیرا رهبری خودش هم برگزیده مجلس خبرگان است. به همین خاطر مستقیم یا غیر مستقیم گردش نخبگان در ایران بر اساس خواست مردم اتفاق می افتد.


این نویسنده و محقق حوزه علوم سیاسی در مورد اینکه دانشگاه ها و محافل علمی و حوزوی ما چه میزان در تربیت نخبگان مؤثر بوده اند یادآور شد: به هر حال نخبه های فعلی سیاسی ما به نوعی تربیت شده جامعه ایرانی هستند. حالا اینکه بگوییم صددرصد دانشگاهی یا صددرصد حوزوی هستند نمی شود گفت.


کوشکی در پایان یادآور شد: ولی قطعاً هر کدام از این نخبگان ریشه در حوزه یا دانشگاه داشته یا ترکیبی از هر دو را شامل می شود. یعنی بعضی از نخبگان هم حوزوی و هم دانشگاهی بودند. حتی بعضی از آنها در محیط تجربی جامعه ایران به صورت تجربی در محیط جامعه توانستند به این توانمندی ها دست پیدا کنند.

مطالب مرتبط :
  1. انتخابات ریاست جمهوری ایران فضای جدیدی برای نخبگان می‌گشاید
  2. عوام از نخبگان حرف شنوی و تبعیت دارند/ انتظار نقش آفرینی بیشتر از نخبگان و خواص وجود دارد
  3. نخبگان مردم را به پاسداری از اصل ولایت فقیه ترغیب کنند
  4. وظیفه نخبگان در مواقع حساس/ نقش نخبگان در سازندگی جامعه
  5. مشارکت مردم در انتخابات در نمایش قدرت ملی و بین المللی ما تأثیر مستقیم دارد

پارک علم و فناوری قم

zohur