۳ شهریور ۱۳۹۳ موضوع: اخبار

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، سرهنگ دوم مجتبی مرادی رئیس بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان و حمیدرضا شوشتری مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری قم تفاهم نامه همکاری امضا نمودند.

 مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان درخصوص مفاد این تفاهم نامه اظهار داشت: مدت زمان تفاهم نامه مذکور سه ساله بوده و از اهداف کلی آن میتوان به تکمیل چرخه علمی، بالفعل سازی فرصت ها و بهره برداری از ظرفیتهای سازمانی، علمی، انسانی و مادی مشترک در راستای تحقق سند چشم انداز در حوزه علم و فناوری و با رویکرد توسعه استان اشاره کرد.

حمیدرضا شوشتری  تصریح کرد: امکان بهره مندی طرفین از امکانات فیزیکی، علمی و تحقیقاتی و سازمانی یکدیگر، تبادل تجربیات، اطلاعات و دانش کارشناسان مراکز رشد، ایجاد زمینه معرفی مراکز رشد پارک و سازمان به مخاطبین یکدیگر، حمایت مادی و معنوی از مخاطبین، استفاده از ظرفیت های دوره های آموزشی و مشاوره ای مشترک از جمله مفاد آمده در این تفاهم نامه می باشد.

مطالب مرتبط :
  1. مرکز رشد علوم انسانی و دانشگاه جامع علمی و کاربردی تفاهم همکاری امضا می کنند
  2. تفاهم نامه همکاری میان مرکز رشد و اداره کل فرهنگ و ارشاد به امضا رسید
  3. تلاش های زیربنایی به ثمر نشست(۲)؛ مرکز رشد و اداره کل آموزش و پرورش استان قم تفاهم نامه همکاری امضا کردند
  4. تلاش های زیربنایی به ثمر نشست(۱)؛ مرکز رشد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تفاهم نامه همکاری امضا کردند
  5. تلاش های زیربنایی به ثمر نشست(۳)؛ مرکز رشد و مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما تفاهم نامه همکاری امضا کردند

پارک علم و فناوری قم

zohur