۲ مرداد ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


روز قدس نماد صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی حق در مقابل باطل


چقدر سعى کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند در طول این سالها که روز قدس را که نماد صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندى حق در مقابل باطل است، تضعیف کنند. روز قدس نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندى حق و باطل، صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بندى عدل در مقابل ظلم است. روز قدس فقط روز فلسطین نیست؛ روز امت اسلامى است. روز فریاد رساى مسلمانان علیه سرطان کشنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صهیونیسم است که به وسیله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست متجاوز اشغالگران، مداخله کنندگان، قدرتهاى استکبارى به جان امت اسلامى افتاده است. روز قدس چیز کوچکى نیست. روز قدس یک روز جهانى است. یک پیام جهانى هم دارد. نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این است که امت اسلامى اولاً زیر بار ظلم نمی رود، ولو این ظلم از پشتیبانى بزرگترین و قدرتمندترین دولتهاى عالم برخوردار باشد. چقدر سعى کردند روز قدس را تضعیف کنند و امسال بیش از همیشه تلاش کردند؛ اما روز قدس در ایران اسلامى، در تهرانِ باعظمت به همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دنیا نشان داد که عقربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انقلاب و ملت ایران به کدام سمت و کدام جهت است؛ نشان داد که اراده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ملت ایران چیست؛ نشان داد که ترفندها و حقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پول خرج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کردنها و خباثتهاى سیاسى آنها بر روحیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ملت ایران اثرى ندارد.


متوقف کننده حذف فلسطین از نقشه‌ جغرافیای جهانى


روز قدس، یک روزِ به معناى حقیقى کلمه، بین‌المللىِ اسلامى است؛ روزى است که ملت ایران میتواند با کمک ملتهاى مشتاق دیگر، که امروز خوشبختانه تعدادشان هم متعدد و زیاد شده، یک حرف حقى را فریاد کند که براى پنهان کردن آن حرف حق و خاموش کردن آن فریاد، شصت سال است که دستگاه استکبار دارد سرمایه‌گذارى می کند – البته حداقل شصت سال است، یعنى از زمان تشکیل دولت غاصب؛ والا از مقدماتش شاید صد سال هم بیشتر است – شصت سال است که دارند سعى میکنند فلسطین را از نقشه‌جغرافیاى جهانى حذف کنند. البته تا حدود زیادى هم موفق شده بودند. انقلاب اسلامى زد توى دهن اینها. ایجاد نظام جمهورى اسلامى و اعلان روز قدس و تبدیل سفارت رژیم غاصب به سفارت فلسطین در تهران، حرکت هشدار دهنده و متوقف کننده و مهاجمى بود که در مقابل این نقشه‌استکبارى ایستاد. امروز خوشبختانه این حرکت، روزبه‌روز توسعه پیدا کرده.


روز قدس مخصوص ایران نیست روز دنیاى اسلام است و لذا در همه دنیاى اسلام، مسلمانان حضور خود را براى دفاع از برادران فلسطینى خود نشان دادند. مسلمانان در این روز اراده عمومى خود را براى مقابله با ترفندهاى امریکا و اسرائیل در فلسطین مظلوم و خونین بروز دادند؛ اما ملت ما در این زمینه پیشتاز بوده است و امسال به شکل نمایانى این پیشتازى و عظمتِ اراده ملى را در ایران نشان داد.


روز خنثی کردن توطئه فراموشی مسأله فلسطین


روز قدس، از روزهاى بسیار مهم و تعیین کننده است. سالهاى متمادى است که سعى مى‌شود مسأله قدس فراموش شود. روز قدس، درست تیرى است به قلب این توطئه؛ حرکتى است براى خنثى کردن این توطئه خباثت‌ آمیزى که استکبار و صهیونیسم و طرفداران و همکارانشان دست به یکى کرده‌اند تا به‌ کلى مسأله فلسطین را به دست فراموشى بسپارند. روز قدس را بزرگ بدارید. این روز، مخصوص ملت ایران هم نیست؛ در خیلى از نقاط عالم، مردم مؤمن و پرشور، با محدودیت هایى که در کشورهاى خود دارند – چون حکومتها خیلى جاها اجازه نمى‌دهند – روز قدس را گرامى مى‌دارند – به هر حال جمعیت هایى که مى ‌توانند این کار را مى‌کنند – انشاءالله امیدواریم امسال هم در مقابل توطئه‌ هاى ناجوانمردانه ‌اى که علیه ملت فلسطین شده است، روز قدس بتواند مشت محکمى به دهان دشمنان ملت فلسطین و دشمنان دنیاى اسلام بزند.


امام نگذاشت نام فلسطین را به دست فراموشى بسپارند


امروز ملت ایران کارى که مى‌ تواند بکند – که از همه کارها هم مهمتر است، تظاهرات – مثل همین تظاهرات امروز – است. این کار بسیار مهمى است. از هدفهاى اینها این است که نام فلسطین را به دست فراموشى بسپارند. کارى کنند که اصلاً فراموش شود که چنین چیزى وجود داشت؛ اما شما نمى‌ گذارید؛ روز قدس نمى‌ گذارد؛ امام بزرگوار ما با تدبیر خودش نگذاشت. این کار بزرگى بود.


روز قدس یکى از برجسته‌‌‌‌‌ترین یادگارهاى امام عزیز ماست


نشانه‌‌‌‌‌ دلبستگى انقلاب و دلبستگى ملت ما به ماجراى قدس شریف و ماجراى فلسطین است. به برکت روز قدس، این نام را ما توانستیم هر سال در دنیا زنده نگه داریم. خیلى از حکومتها و خیلى از سیاستها می خواستند، مایل بودند، تلاش کردند، پول خرج کردند که مسئله‌‌‌‌‌ فلسطین فراموش شود. اگر تلاش جمهورى اسلامى نبود، اگر ایستادگى جمهورى اسلامى با تمام قوا در مقابله‌‌‌‌‌ این سیاست خباثت‌‌‌‌‌ آلود نبود، بعید نبود که بتوانند مسئله‌‌‌‌‌ فلسطین را بتدریج به زاویه بکشانند؛ اصلاً فراموش کنند. الان هم خود دستگاه استکبار و خود صهیونیستهاى خبیث معترفند، معتقدند و ناراحتند از اینکه جمهورى اسلامى پرچم فلسطین را برافراشته است و نمی گذارد که با سازشکارى هائى که میخواهند انجام بدهند، مسأله‌‌‌‌‌ فلسطین را از دور خارج کنند. روز قدس، روز زنده کردن این یاد و این نام است. امسال هم به توفیق الهى، به هدایت الهى، ملت عظیم ما در تهران و در همه‌‌‌‌‌ شهرستانها روز قدس را گرامى خواهند داشت، راهپیمائى خواهند کرد. در کشورهاى دیگر هم بسیارى از مسلمانان در روز قدس از ملت ایران تبعیت می کنند.


مردم فلسطین احساس مى‌کنند که ملتها پشت سرشان هستند


این تظاهراتى که این روزها در دنیاى اسلام اتّفاق افتاد خیلى با ارزش بود. این حرکتى که امروز شما مى‌خواهید بکنید و تا میدان فلسطین و مقابل سفارت فلسطین راهپیمایى کنید، بسیار کار با ارزشى است. اینها خیلى ارزش دارد؛ اینها خبرش منعکس مى‌شود و مردم مظلوم فلسطین احساس مى‌کنند که ملتها پشت سرشان هستند. البته ملت ما بحمدالله در این زمینه‌ها هیچ وقت کم نگذاشته است؛ هر وقت که براى این قضیه فرا خوانده شده، حضور پیدا کرده و اعلام موضع کرده است. و بالاخره مجامع جهانى و سازمان ملل باید فعال شوند. این مجامع حقوق بشر که همیشه یا غالباً در خدمت هدفهاى استکبارى‌اند، ولو یکبار هم شده، برخلاف خواسته دستگاههاى استکبارى، به نفع ملتها وارد شوند؛ افکار عمومى را در دنیا به خودشان متوجه کنند، ظالم و متجاوز را محکوم و ملت مظلوم فلسطین را تأیید کنند. اگر این فشارها انجام گیرد، طرح ایران در مورد فلسطین عملى خواهد بود و متجاوز مجبور خواهد شد. اگر دولتهاى عربى، دولتهاى اسلامى، ملتهاى مسلمان و مجامع جهانى، همه در این راه فعال شوند، آن کار، عملى است. هر کس که در این زمینه کوتاهى کند، مسلّماً در نظر ملتها، در نظر تاریخ و بالاتر از همه در پیشگاه خداوند متعال مؤاخذ و مسئول است. همه وظیفه داریم.


جمعه‌ آخر ماه رمضان که جمعه‌ آینده است، به عنوان روز جهانى قدس از سوى امام امت و جمهورى اسلامى از سال‌ها پیش شناخته شده و مطرح شده و در دنیاى اسلام در میان ملت‌ها البته، این روز جا افتاده است. و بهانه‌اى است و فرصتى است براى روح‌هاى علاقمند به مسأله‌ فلسطین و دل‌هاى پرشور جوانان و قشرهایى از ملت‌هاى مسلمان، که در مثل چنان روزى در جمعه‌ آخر ماه رمضان، از مردم فلسطین حمایت کنند و دفاع کنند. و به‌خصوص در این دو ماه رمضان اخیر – امسال و سال گذشته – چون در داخل اراضى اشغالى، ملت فلسطین خودشان بدون چشم‌داشت به دولت‌ها و حکومت‌ها قیام کرده‌اند، این حمایت یک معناى دیگرى پیدا مى‌کند و شور و حال بیشترى براى ملت‌ها دارد.


ان‌شاءالله حق خودشان را به دست آورند


لکن ازباب اینکه مسأله قدس مهم است و ازاین باب که امروز متأسفانه صهیونیستها در وارد آوردن فشار مضاعف به فلسطینی ها حمایت مى‌شوند و با توجه به اینکه بسیارى از کسانى که شعار فلسطین را مى‌دادند، در بین راه، این ملت مظلوم را واگذاشتند و امروز، مبارزین فلسطینى و ملت مظلوم فلسطین، نیاز به حمایت جهانى و دلگرمى از سوى برادران مسلمان خودشان دارند، من به مردم عزیزمان و همین‌طور به همه ملتهاى مسلمان توصیه مى‌کنم که ان‌شاءالله این روز را از گذشته گرمتر و پرشورتر برگزارکنند. این، به مبارزه و اصلاح امور فلسطینی ها کمک خواهد کرد. اصلاح امور فلسطینی‌ها به این است که ان‌شاءالله مردم فلسطین – که صاحبان خانه‌شان هستند – حق خودشان را به دست آورند.


اقلیتها هم روز قدس را گرامى داشتند


در کشورهاى مسلمان هر جا به آحاد مردم اجازه داده شد که بتوانند نیت و اراده‌ خود را در روز قدس نشان دهند، مجموعه هائى از مردم آمدند و نشان دادند که نسبت به مسئله‌ قدس چه احساساتى دارند. حتى مسلمانانى که در اروپا زندگى می کردند، اقلیتهائى که زیر فشارهاى عصبیت دولتها و مؤسسات اروپائى قرار دارند، آنها هم روز قدس را گرامى داشتند. این نشانه‌ این است که مسئله‌ فلسطین على‌رغم آنچه که غاصبان فلسطین و حامیان آنها می خواستند، روز به روز در دنیاى اسلام زنده تر می شود.


روز دمیدن خون در رگهای امت اسلامی


روز قدس، این حرکتى که امام بزرگوار ما آن را آغاز کردند و بحمدالله روزبه‌ روز بهتر و سال‌ به ‌سال گرمتر این حرکت ادامه دارد، یک حرکت بسیار عمیق و پرمعنائى است؛ این فقط یک راهپیمائى نیست؛ خونى است که در این روز در رگهاى امت اسلامى می دود؛ على‌رغم کسانى که میخواهند مسئله‌ فلسطین و ملت فلسطین به دست فراموشى سپرده شود، این مسئله را روز به‌ روز زنده‌تر می کند؛ و همین جور خواهد بود. وظائف سنگینى بر دوش مسئولان کشورهاى اسلامى است که امیدواریم خداوند همه را هدایت کند به آنچه که وظیفه‌ آنهاست و کمک کند که بتوانند این وظائف را انجام بدهند.


عقب نشینی صهیونیستها در صورت برگزاری درست مراسم روز قدس


اگر ان‌شاءالله دنیاى اسلام روز قدس را به معناى درست کلمه گرامى بدارد و براى فریاد کشیدن بر سرصهیونیستهاى غاصب، مغتنم بشمارد، به میزان زیادى دشمن را شکست خواهد داد وبه عقب نشینى وادار خواهد کرد. شما ملت ایران، انشاءالله با حضور خود نشان خواهید داد که استفاده از روز قدس و فرصت اعلام موضع درقضیه فلسطین، یعنى چه؟ دولت وملت ایران، بحمدالله در این زمینه خوب عمل کردند. مظلومین فلسطینى فهمیدند که کسانى در اطراف دنیا هستند که نسبت به قضیه آنها حساسند. باید این حساسیت ثابت شود. باید فشار روى اسرائیل بیشتر شود. باید فلسطینی ها، خودشان مسئولیت زنده‌ کردن مسأله فلسطین را جدا برعهده گیرند و مجاهدت کنند.

 
روزی که ملت‌هاى مسلمان حرفشان را در دنیا مطرح مى‌کنند


روز قدس، روزِ آزمایش بزرگ ملت‌هاى مسلمان است؛ روز قدس، آن روزى است که ملت‌هاى مسلمان بى‌واسطه‌ مقامات رسمى حرفشان را در دنیا مطرح مى‌کنند. امسال هم روز قدس اهمیت مضاعفى دارد؛ هم به خاطر حادثه‌غزه هم به‌خاطر توطئه ای که بعد از شکست غزه و براى جبران آن شکست، از سوى آمریکایى ‌ها و صهیونیستها و بعضى از هم‌ پیمانانشان در جریان است؛ یعنى عادى‌سازى رابطه‌ زشت با رژیم صهیونیستى در میان برخى از دولت‌هاى اسلامى و برخى از دولت‌هاى منطقه، که نباید زیر بار بروند. دولت‌هاى اسلامى با بهانه‌هاى مختلف و براى خاطر شاد کردن دل امریکا، نباید ارتباطشان را با این رژیم غدارِ ستمگر غاصب ـ که خطرى براى همه منطقه و همه‌ ملتها و دولتهاست ـ عادى کنند؛ نباید به‌خاطر امریکا، روى خوش به این رژیم نشان بدهند که این کار زشتى است. دلیل زشت بودن این کار هم این است که آن کسانى‌که مرتکب این عادى‌ سازى مى‌ شوند، لااقل در اوایل کار، آن را پنهان نگه مى‌دارند؛ لذا کار زشتى است که پنهانش مى‌کنند. کار زشت را نباید انجام داد، نه اینکه پنهان کرد.


روز سرمشق شدن ملت ایران برای سایر ملتها


مردم ایران به عنوان متولیان روز قدس، باید کارى کنند که براى دیگر ملتها سرمشق شود؛ چون هر سال ملتهاى دیگر در گوشه و کنار، آفریقا حتى در خود اروپا و جاهاى دیگر، به تبع شما روز قدس را گرامى مى‌ دارند. شما باید روزبه‌ روز این پرچم را سرافرازتر و این کانون درخشندگى و نور را درخشانتر کنید، تا عده بیشترى بتوانند استفاده کنند.


روز حفظ امنیت کشور، ملت و دستاوردهای انقلاب


روز قدس پشتوانه‌ امنیت کشور ما هم هست. این را همه‌ آحاد مردم عزیز ما بدانند؛ هر یک نفرى که روز قدس توى خیابان مى‌آید، به سهم خود دارد به امنیت کشور و امنیت ملت و حفظ دستاوردهاى انقلابش کمک می کند. روز قدس روز بزرگى است، روز مهمى است. ان‌شاءالله امسال، هم در کشور ما و هم در کشورهاى اسلامى دیگر، این روز، باعظمت‌تر از همیشه برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط :
  1. رونمایی کتاب بیانات مقام معظم رهبری پیرامون الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
  2. "11 فتوا و ۲۰ جمله عاشورائی" از مقام معظم رهبری/ از هرکاری که با شأن مجلس عزاداری منافات دارد پرهیز شود
  3. فتوای مقام معظم رهبری درباره طواف در طبقه فوقانی کعبه
  4. رمضان در کلام مقام معظم رهبری؛ رمضان ماه فرصتها
  5. دیپلماسی عمومی و بیداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری بررسی می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur