۲۲ بهمن ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


حجت الاسلام و المسلمین محسن غرویان عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) در مورد اینکه چرا همچنان بعد از ۳۵ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سالگرد آن را به صورت راهپیمایی جشن می گیریم به خبرنگار مهر گفت: روزهای مثل ۲۲ بهمن خود زمان آن موضوعیتی ندارد بلکه آن پیامی که این روزها برای ملت ما دارد آن مهم است. آن پیامش پیام حرکت آفرین است. مثل عاشورا و تاسوعا می ماند که آن پیامی که در این حوادث عاشورا و تاسوعا به سمع ما می رساند و آن پیامی که ما دریافت می کنیم آن برای ما همیشه زنده و محرک آفرین است.


این نویسنده و محقق ادامه داد:روز ۲۲ بهمن هم از این جهت زنده است و زنده خواهد ماند.برای اینکه پیام تحرک و پویایی و اراده و عزم ملی را به همراه دارد. هنوز هم ما این روز را بزرگ می دانیم و جشن می گیریم.


این محقق و پژوهشگر مسائل فلسفی تصریح کرد: برگزاری آن هم بوسیله راهپیمایی بدین سبب است که امروزه راهپیمایی در همه جهان نشاندهنده حضور مردم و اجتماع مردم است و انعکاس جهانی دارد. همه دنیا از طریق رسانه ها آن را می بینند و خبرها به سرعت به گوشه و کنار جهان مخابره می شود. اثری که راهپیمایی دارد در اقدامات دیگر وجود ندارد. به هر حال مردم در کنار یکدیگر قدم بر می دارند خود این راهپیمایی حضور زن و مرد و کوچک و بزرگسال و همه اقشار ملت در کنار یکدیگر نشاندهنده همدلی و انسجام بیشتر آنها است.


عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیة در مورد اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن چه اهمیتی دارد و چه پیامی را می رساند هم یادآورشد: این راهپیمایی یک صحنه مانیتور است . اراده های درونی افراد را نشان می دهد. اینکه ملت ما همچنان پشتیبان رهبری، دولت، رئیس جمهور و حکومت و ولایت فقیه هستند. این راهپیمایی نشان دهنده این است که مردم انقلابشان را پاس می دارند و مصمم هستند که راه آینده را هم ادامه بدهند. این راهپیمایی نشان دهنده وجهه دموکراتیک نظام جمهوری اسلامی ایران است.  


این محقق و پژوهشگر مسائل فلسفی در مورد اینکه مشخصه بارز راهپیمایی۲۲ بهمن امسال چیست هم یادآورشد: باید وحدت ملی و اتفاق و همبستگی درونی بین ملت ایران را به دنیا نشان دهیم. همچنین نشان دادن عزت و اقتدار سیاسی ملت ایران در عرصه دیپلماسی جهانی مدنظر ماست. باید شعارها هماهنگ و همراه با پیام وحدت باشد و از شعارهای تفرقه افکنانه جلوگیری شود.

مطالب مرتبط :
  1. ۲۲ بهمن نقطه عطف تعالی روحی و معنوی مردم ایران/ ۲۲ بهمن روز کرامت و عزت است
  2. آغاز اردوی استعدادهای درخشان قرآنی با راهپیمایی ۲۲ بهمن
  3. ویژه برنامه های اقلیتهای دینی در دهه فجر اعلام شد/حضور در راهپیمایی پرشکوه ۲۲ بهمن
  4. حقوق اقلیتها در ایران رعایت می شود/ جمهوری اسلامی منادی دفاع از مستضعفان جهان
  5. فلسفه تنفیذ رئیس جمهوری در نظام اسلامی/ مراسم تحلیف اظهار التزام و پایبندی است

پارک علم و فناوری قم

zohur