۳۰ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، جریان تولید علم و نهضت نرم افزاری، زیر ساختی است که فضای حرکت به سوی تمدن سازی را فعال می کند. حوزه های علمیه، در این جریان، عهده دار ترسیم نقشه راه و ارائه شاخص های راهبردی هستند. و این شاخص ها باید به گونه ای ارائه شوند که متخصصین علوم تجربی و انسانی بتوانند برای طراحی سیستم های زندگی استفاده کنند.


بنابر این ضروری است که آموزش طلاب در تغییر و تحولات نظام آموزشی و تحقیقاتی و ترتیبی، به سوی دستیابی به این توانایی مدیریت شود. مجموعه حاضر، پیشنهادی برای فعال سازی  علوم و معارف حوزوی در راستای این هدف است.


حوزه مرکز اسلام شناسی است. یک طلبه ، دانش پژوه رشته اسلام شناسی است و خروجی تخصصی حوزه، یک اسلام شناس است. حوزه پاسخگوی نیاز«دست یابی به طرح و برنامه خداوند برای زندگی و چگونگی اجرا کردن این برنامه» است. حوزه برای فهم و عمل به قرآن تأسیس شده است، محتوای آموزشی و تربیتی حوزه«قرآن» است و کلام و سیره پیامبر و ائمه اطهار (ع) تجلی و تبیین قرآن است، آری فهم گفتار و رفتار آنها برای فهم قرآن است.


اسلام شناس کسی است که نظرات اسلام در سه محور: نگرش ها(هست ها و نیست ها)، قوانین(باید و نبایدها) و فرهنگ ها (خوب و بدها) می داند و می تواند آنها را با استناد به قرآن و روایات تبیین کند، عقلانیت آنها را اثبات نماید و در برابر نظرات رقیب، برتری آنها را مستدل سازد. زندگی یک طلبه، زندگی علمی است(نه زندگی اجرایی یا مالی) و بر این اساس فعالیت و کار یک طلبه در محورهای علمی«تحقیق»، «تدریس»، «تألیف»، «تبلیغ» و «مشاوره» متمرکز می گردد. شما می توانید بررسی همه این موضوعات را با اقتباس از نگرش اسلام در این کتاب با نویسنده تجربه کنید.


نگرش سازی(نسبت به تحصیل علم دین)،راهبرد سازی(الگوی کلی تحصیل و برنامه تحصیل در حوزه)، راهکار سازی(مهارت های تحصیلی) فصول سه گانه این کتاب را تشکیل می دهند.هویت حوزه، نیازهایی که حوزه پاسخگوی آنهاست، اهدافی که حوزه به دنبال تحقق آنهاست، دین شناسی، دین چیست؟ لایه های دین، علم شناسی، تعریف علم، فهم شناسی، فهم و ادراک، مراحل عملیات ذهن، مراتب و لایه های فهم، تحلیل مراتب فهم، فهم اولیه، فهم کاربردی، فهم استدلالی و نقادانه، فهم خلاق و شهودی، یادگیری شناسی، رفتار شناسی، سطوح مهارتی و عملی در آموزش، برنامه ریزی، برنامه ریزی چیست؟، مراحل برنامه ریزی برای یک تحصیل موفق و آگاهانه، انواع روش تحصیل، مطالعه، تحقیق، مباحثه، کتابت، زمان و مکان و ابزار در آموزش، برنامه آموزشی مجموعه تحصیلی، الگوی کلی تحصیلی، الگوی تحصیل سه بعدی، برنامه تحصیلی حوزه، کلیات اهداف و روش ها در علوم و معارف اسلام، مهارت تفکر و تحقیق، مهارت طرح سؤال،مهارت مشاهده(کلان نگری+ دقیق نگری) مهارت تفکر و حل مسئله، مهارت الگو سازی(مدل سازی) و طراحی شبکه( سیستم)، از جمله موضوعات و مباحثی هستند که در این کتاب بدانها پرداخته شده است.


مهارت مطالعه و ثبت اطلاعات، روش و مراحل مطالعه، تحلیل محتوای کتاب، روش قرائت کتاب، طبقه بندی اطلاعات، مهارت تعلم و جذب علم، چه کسی صلاحیت استادی دارد، انواع روش تحقیق، الگوی کلی تحقیق، مهارت توسعه افق های علمی و عملی، مهارت شرکت در امتحانات کارگاهی، مبانی تحول در نظام آموزشی حوزه، یاداشت برداری در کلاس، مهارت مباحثه، مباحثه چیست و چه ضرورتی دارد،آسیب شناسی مباحثه،از جمله موضوعات و مباحث دیگری است که نویسنده در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار داده است.


کتاب«راهنمای تحصیل» در حوزه های علمیه، با اقتباس از نگرش اسلام به دین، علم و عالم دینی نوشته شیخ عبدالحمید واسطی برای نوبت سوم بهار امسال در ۳۶۸ صفحه از سوی انتشارات مؤسسه مطالعات کاربردی علوم و معارف اسلام مشهد منتشر شده است.

مطالب مرتبط :
  1. «راهنمای تحقیق در حوزه های علمیه» با اقتباس از نگرش اسلام به علم و هستی
  2. مدیر دفتر برنامه ریزی و نظارت معاونت آموزشی حوزه علمیه: کاربردی سازی علوم انسانی باید ازبستر حوزه علمیه امکان پذیر باشد
  3. مدیر حوزه علمیه استان قم: فقط حوزه علمیه می تواند ضعف های علوم انسانی را برطرف کند
  4. خداوند راهنمای مطمئن بشر/ ریشه یابی بایدها در زندگی دینی
  5. راهنمای تفکر نقادانه در شهر کتاب بررسی می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur