۲۰ دی ۱۳۹۰ موضوع: اخبار

 

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: پارک‌های علم و فناوری باید در حوزه‌های خاص تخصصی و متناسب با شرایط اقلیمی فعالیت کنند؛ زیرا اگر پارک‌ها تخصصی نشود تا سه سال آینده با بحران موجه می‌شویم.
دکتر راشدی در گفت‌وگو با خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، گفت: در حال حاضر پارک های علم و فناوری در تمام حوزه های علمی و فناوری ورود کرده اند و به طور تخصصی کار نمی کنند، در حالی که این مسئله تا سه سال آینده سبب بروز بحران می شود.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افزود: بر اساس قانون، پارک های علم و فناوری می توانند بدون تشریفات مناقصه، پروژه های پژوهشی را از شرکت ها اخذ کنند، ولی اگر به همین صورت پیش برود و پارک ها تخصصی عمل نکنند، پارک ها خودشان رقبایی برای اخذ پروژه های پژوهشی شده و باید بین پارک مناقصه صورت بگیرد.
وی گفت: اگر پارک های علم و فناوری تخصصی باشند، تکلیف شرکت ها هم برای ارائه پروژه ها مشخص می شود و می دانند که چه پروژه ای باید به کدام شرکت تعلق بگیرد.
راشدی افزود: پارک های علم و فناوری باید بنا به طرح آمایش ملی سرزمین در رشته های تخصصی فعالیت کنند؛ زیرا در این صورت دانشجویان نیز برای ادامه تحصیل در یک رشته خاص به همان محل می روند، ولی در حال حاضر به دلیل اینکه رشته های مختلف در تمام کشور وجود دارد، برای اعزام دانشجو به برخی مناطق مشکل ایجاد می شود.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: اگر پارک های علم و فناوری تخصصی نشود تا سه سال آینده با بحران روبرو می شویم؛ زیرا تمام پارک های علم و فناوری در تمام رشته ها مدعی می شوند و دستگاه های اجرایی برای واگذاری پژوهش ها باید بین پارک ها مناقصه برگزار کنند.
وی گفت: وزارت علوم باید برای ارائه مجوز به پارک های جدید، برای آنها حوزه تخصصی تعریف کرده و پارک های قدیمی را نیز در حوزه های خاصی محدود کند.
وی عدم وابستگی به دانشگاه ها و عدم اجرای قانون از سوی دستگاه های اجرایی را مشکل عمده پارک های علم و فناوری دانست و گفت: در حال حاضر نخستین مشکل پارک های علم و فناوری عدم وابستگی به دانشگاه هاست که باید وزارت علوم این مسئله را در سیاستگذاری های خود لحاظ کند.
راشدی افزود: پارک های علم و فناوری مکلف هستند خروجی دانشگاه ها را به محصول تبدیل کنند که برای انجام درست این کار باید به دانشگاه ها متصل باشند.
راشدی در ادامه با اشاره به مزایای وجود پارک ها برای کشور گفت: ماموریت شرکت های دانش بنیان این است که از بخش خصوصی در قالب شرکت های دانشگاهی حمایت کنند که این کار سبب ایجاد اشتغال برای نخبگان شده و از خروج آنها جلوگیری می کند.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افزود: فعالیت شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری سبب می شود تا بحث اشتغال و خروج نخبگان از کشور حل شده و این شرکت ها خود نیز برای دیگران اشتغالزایی کنند.
راشدی شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری را بهترین راه برای شکستن تحریم های اقتصادی دانست و گفت: مجلس و دولت باید به شکل موثری از این شرکت های دانش بنیان حمایت کنند؛ زیرا ارتقای این شرکت ها سبب می شود ما به خودکفایی بیشتری رسیده و بتوانیم بهتر با تحریم ها مقابله کنیم. 
 
مطالب مرتبط :
  1. راه اندازی پارک علم و فناوری قم در انتظار تأمین بودجه است
  2. مشارکت دستگاه‌های اجرایی در احداث پارک علم و فناوری قم
  3. پارک علم و فناوری استان قم باید هرچه سریعتر احداث شود
  4. تعریف پارک علم و فناوری توسط IASP در سال ۲۰۰۲

پارک علم و فناوری قم

zohur