۱۷ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، عفت و پاکدامنی با آفرینش زن آمیخته است. زن از روز نخست عفت گرا و پاکدامن است. نگاه های معصومانه و نفرت او از گناه، در آغاز جوانی و تظاهر به عفت و پاکدامنی در برخوردها، نشانه آن است که عفت در خلقت زن جایگاه عظیم و بلندی دارد. اسلام پوشش از بیگانه را ملاک برتری زن معرفی کرده است. پیامبر (ص) می فرماید بهترین زنان شما زنان با عفتی است که تنها برای شوهرشان خود را می آرایند و در مقابل بیگانه کاملا پوشیده اند.


پدران و مادران باید در تربیت و پرورش حجاب دختران بکوشند، زیرا همین دختران به عنوان زنان آینده محور اصلی جامعه می باشند و زن با حجاب خود ارزشها را به جامعه منتقل می کند. از نظر قرآن برهنگی و بی حجابی ، دامی شیطانی است.


یکی از مهمترین راههای شیطان و اولیاء شیطانی، کندن لباس و کشف حجاب و پوشش است که خداوند برای آدمیان فرستاده، زیرا لباس و حجاب وسیله است برای آراستن انسان به زینت عفت، حیا و تقوا و پاکدامنی و وقار و شخصیت. شیطان می کوشد تا با وسوسه و وارونه جلوه دادن حقایق، حجاب و پوشش را زشت و کشف حجاب و برهنه ساختن اندام زیبا و جاذب جلوه دهد و با گرفتن حیا و تقوایشان بر آنان مسلط شود. از این رو داشتن حجاب فوائدی دارد:


– بنیان خانواده را مستحکم می کند، زیرا زیبایی و دل آرایی از آن همسرش می باشد و دیگران از آن بهره ای نمی گیرند.

– حجاب وسیله ای برای تعالی روح و ایفای مسئولیت های فردی و اجتماعی است.

– حجاب زنان نه تنها مانع از کار و کوشش نیست بلکه زن در پرتو حجاب، بهتر می تواند وظایف اجتماعی خود را انجام دهد.

– حجاب به حفظ عفت و پاکدامنی زن کمک می کند.

– داشتن حجاب باعث گرم شدن کانون خانوادگی و سرگردان نشدن فرزندان می شود.

– مادر با داشتن حجاب خود باعث می شود که فرزندان به ناهنجاری ها و خلاف های اخلاقی (اعتیاد، دزدی و … ) گرایش پیدا کنند.

– زن با پوشش شرعی خود، خانواده را استوار و پابرجا می سازد و بیهوده افراد را تحریک نمی کند و مردها را به مفسده نمی کشاند.

– طراوت و زیبایی زنان با حجاب، پایدارتر خواهد بود.


زن امروزی با بی حجابی از جذابیت خود کاسته است و بدون تردید یکی از علل بالا رفتن سن ازدواج که جوانان از تن دادن به تشکیل خانواده و احساس مسئولیت شانه خالی می کنند همان گسترش بدحجابی و بی بندوباری می باشد. اگر چه این زنان با جلوه گری و خودنمایی، نظر مردان را به سوی خود جلب می کنند اما غافل از این هستند که مردان به همان اندازه و شاید بیش تر بدبینی نسبت به جنس زن پیدا می کنند و در مورد انتخاب همسر وسواس زیادی نشان می دهند و می گویند از کجا بشناسیم یا اطمینان پیدا کنیم که همسر آینده مان خوب و صالح باشد. پس بی حجابی نوعی بی اعتمادی در مردان نسبت به زنان ایجاد می کند.


پوشش زنان، غریزه مردان را تعدیل می کند و آنها را از هواپرستی و پیروی از هوای نفس، کنترل می نماید و نقش مهمی در مبارزه با نفس اماره دارد. پس باید پرسید که آیا کمال زن، در جلوه گری و خودنمایی و طنازی در انظار عمومی است یا در پوشش وعفاف؟ کدامیک شخصیت زن را اعتلا می بخشد و کدامیک شخصیت او را تنزل می دهد؟ در جوب می توان گفت اگر زن حجاب نداشته باشد هر گونه توجهی که بر او بشود، جنبه شهوانی دارد و در نتیجه ارزش های واقعی او هم فراموش می گردد. درست نیست که استعدادها و ارزش های واقعی زنان، تحت الشعاع ظواهر جسمانی قرار گیرد و ظواهر جسمانی، ملاک و معیار ارزش و شخصیت آنها گردد.


بی حجابی، ارزش های واقعی زن را تحت الشعاع ظواهر جسمی اش می کند و او را فدای هرزگی و طمع ها و آزمندیها می نماید. یکی از عوامل مهم استحکام خانواده، رعایت حجاب است اگر حجاب در جامعه ای کاملا رعایت شده و روابط جنسی به محیط خانواده محدود گردد جوانان به ازدواج تمایل بیشتری پیدا کرده و خانواده های تشکیل شده نیز ثبات بیشتری خواهند داشت. زنان با حجاب در فعالیت ها رفت و آمدهای خود آزادترند. زیرا مردان بوالهوس اطمینان دارند که اینها، طعمه ملعبه نمی شوند و بنابراین کمتر مزاحمتی برای آنها ایجاد می کنند.

مطالب مرتبط :
  1. حجاب و پوشش؛ عامل طهارت قلب و روح
  2. ریشه یابی بی حجابی و بدحجابی/ علت پایداری زیبایی زن از دید امام علی (ع)
  3. لزوم پرداختن به مبحث حیا/ با کم شدن حیا در جامعه حجاب رنگ می بازد
  4. برنامه های شبکه قرآن و معارف سیما به مناسبت روز عفاف و حجاب
  5. شبهات و پرسش و پاسخهای حجاب از دیدگاه شهید مطهری

پارک علم و فناوری قم

zohur