۱۳ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، یکی از پرسشهای مهم در بحث دین این است که آیا تعهدات و الزامات دینی عقلانی هستند یا نه.


نویسنده در این اثر معتقد است که تعهدات و الزامات دینی از جنبه عقلانی قابل دفاع هستند و دین راهی عقلانی برای زندگی است.


نویسنده معتقد است که ایمان و اعتقاد به مثابه نگرش و نگاه منحصر به فردی نگریسته می‌شود. به گمان او ایمان و اعتقاد قابل تقلیل به باور نیست اما ارتباط نزدیکی با باور و رفتار دارد.


آئودی معتقد است که ایمان و اعتقاد ارتباط نزدیکی با زندگی اخلاقی دارد. همچنین ایمان ارتباط نزدیک و فشرده‌ای با زندگی سیاسی و ابعاد زیبایی شناسانه زندگی دارد.


این کتاب در سه بخش اصلی تنظیم شده است. بخش اول به بررسی بنیانهای معرفت شناختی می‌پردازد و به بررسی موضوعاتی چون توجهیات و استدلالهای عقلانی و معرفت و دانش می‌پردازد.


بخش دوم این کتاب به بررسی موضوع الزامات دینی عقلانی و ابعاد گوناگون آن می‌پردازد. ایمان، باور، پذیرش و امید، عناصر و مؤلفه‌های الزامات دینی، الزامات دینی و تعهدات اخلاقی موضوعاتی هستند که در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند.


عقلانی بودن الزامات دینی در دنیای پسامدرن عنوان بخش سوم این کتاب است. معضل و مسأله شر، چالشهای درونی عقلانی بودن الزامات دینی و چالش طیعت گرایی موضوعاتی هستند که در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند.


این اثر با عنوان “عقلانیت و تعهدات دینی” از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.


رابرت آئودی استاد دانشگاه نتردام آمریکا و از فیلسوفان معاصر است. تخصص اصلی آئودی معرفت‌شناسی و اخلاق و به ویژه شهودگرایی اخلاقی است و همچنین در فلسفه ذهن و کنش و معرفت‌شناسی دینی صاحبنظر است.

مطالب مرتبط :
  1. برای گسترش تفکر عقلانی در هر حوزه ای به فلسفه های مضاف نیازمندیم
  2. نقشهای معرفت در زندگی در کمبریج بررسی می شود
  3. ابزارهای انسان برای شناخت صفات خدا/ شیوه خواجه نصیرالدین برای اثبات صفات خدا
  4. ویژگیها و رموز شیوه تبلیغی پیامبر(ص)/ زندگی نکردن مبلغان با مردم یک آسیب ساختاری است
  5. "معرفت‌شناسی، اخلاق و سبک زندگی" بررسی شد

پارک علم و فناوری قم

zohur