۲۹ مهر ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، فهیمه فرهمندپور مشاور وزیر کشور در امور زنان وخانواده، در نشست تخصصی زنان وتوازن مشارکت‌های اقتصادی و استراتژی‌های جمعیتی که صبح روز گذشته ۲۸ مهرماه در حسینیه الزهراء(س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد،با عنوان “زنان، خانواده و نقش ھای تربیتی” سخنرانی کرد.


وی در سخنانی با اشاره به باورھای غلط رو به فراموشی گفت: زنان و مردان دارای هویت انسانی برابر؛ ارزش های انسانی برابر و همچنین ظرفیت، مسئولیت پذیری و توانایی مشابه برای انجام فعالیت های معمول زندگی اند.


فرهمندپور افزود: زنان و مردان دارای فعالیت ها، نقش ها و وظایف و مأموریت های کاملا مًشابهند و لذا، تعبیر « کار مردانه » یا « کار زنانه » بی معناست.


مشاور وزیر کشور در امور زنان وخانواده ؛ پذیرش برابری انسانی زن و مرد و تشابه آنها در همه لوازم این برابری از قبیل؛ علم، اخلاق، فضایل انسانی، ظرفیت رشد و کمال مادی و معنوی، جایگاه اجتماعی و اثربخشی در سرنوشت خود و دیگران برشمرد.


وی گفت: دیدگاه اسلام به طور خاص در خانواده، تأکید بر اهمیت نقش مادر در حیات جسمی، روانی و تربیتی فرزند و فرایند اجتماعی شدن اوست.
فرهمندپور با اشاره به ضرورت سازماندهی و برنامه ریزی فعالیت های اجتماعی زنان به نحوی قابل جمع با انجام کارویژه های زنانه او در خانواده گفت:  آزادی فعالیت های شغلی و اجتماعی زنان در کنارتقسیم وظایف مبتنی بر اولویت بندی متفاوت فعالیت ها برای دوجنس متفاوت بر اساس طبیعت، قابلیت ها و کشش های متنوع آنهاست.


وی تاکید کرد: زنان متصدی اصلی تربیت نسل آینده و بیشترین امکان اثربخشی ماندگار در تحولات اجتماعی هستند.


مشاور وزیر کشور در امور زنان وخانواده ادامه داد : مادران اصلی ترین سربازان و رزمندگان مدافع از خانواده و فرزندان خود در مقابل تهاجم و لااقل نفوذ جریان های بیرون از مرزهای فرهنگی بومی کشورها (امواج فرهنگی جهانی شدن) هستند.


همچنین مشاور وزیر کشور در امور زنان وخانواده  تاکید کرد : مادران عامل همبستگی و درهم تنیدگی فکری، فرهنگی و اجتماعی همه نسل های پی درپی و عامل امنیت بخش و محافظت کننده ارزش های ملی و قومی و بومی در مقابل جریان های فرهنگی رقیب و معارض هستند.


بنا بر اعلام این خبر، نشست ‌«زنان و توازن مشارکت‌های اقتصادی و استراتژی‌های جمعیتی» صبح روز گذشته ۲۸ مهر، در حسینیه‌ی الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، آغاز شد که در آن مباحثی همچون؛ «خانواده و نقش‌های تربیتی»، «زنان و استراتژی‌های جمعیتی»، «زنان، خانواده و اشتغال»، «زنان، مدیریت مصرف و تولید پایدار»، «زنان و حفظ فرهنگ ملل در فرایند جهانی شدن» و … به بحث گذاشته ‌شد.

 

در این نشست، علاوه بر دکتر ابراهیمی‌ ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دکتر الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس جمهوری اسلامی ایران، لاله افتخاری، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی، صدیقه حجازی، مدیرکل زنان و خانواده‌ی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، یو هانگ کوئی، معاون سازمان زنان چین، جمعی از مسئولان سازمان زنان چین و تعدادی از فعالان حوزه‌ی زنان و خانواده‌ی کشورمان حضور داشتند.

مطالب مرتبط :
  1. طلاق پدر و مادر فرزند را تباه می کند/ خانواده آشیانه امن فرزندان است
  2. آثار مخرّب روانی و اجتماعی دوستی با نامحرم/ اهمیت ازدواج و زشتی طلاق
  3. آموزه های اسلام بر تأمین حداقلی برای همگان تأکید دارد/ صدمه تورم به نظام تأمین اجتماعی
  4. تنوع طلاق؛ از طلاق اقتصادی تا اجتماعی و روانی
  5. دیدگاه اسلام به زن فراجنسیتی است/ ادیان دیگر زن را در مرتبه پایین تری از مرد قرار می دهند

پارک علم و فناوری قم

zohur