۶ آبان ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، نشانه‌شناسی اجتماعی یکی از رویکردهای معاصر در در حوزه‌ نشانه‌شناسی است که به جای نشانه بر نشانه‌سازی و در نتیجه بر فرآیند معناپردازی در بستر اجتماع و فرهنگ تأکید دارد. در نشانه‌شناسی اجتماعی نشانگی نزد انسان اساسا پدیده‌ای اجتماعی است و دارای منابع، نقش‌ها، بافت‌ها و تأثیرات اجتماعی. نشانه‌شناسی اجتماعی به معانی اجتماعی می‌پردازد که از طریق کلیت صورت‌های نشانه‌ای، از طریق متون و هر نوع عمل نشانه‌ای در جوامع انسانی و در همه‌ دوره‌های تاریخی‌شان شکل گرفته‌اند.


نظام‌های متفاوت بازنمودی ایدئولوژی‌هایی را با خود همراه دارند، یعنی شیوه‌های متفاوت و متعارض فهم جهان که به گونه‌ای قهری از یک گروه اجتماعی بر گروه‌های دیگر تحمیل می‌شود و این در جهت حفظ منافع گروه و یا متقابلا در جهت مقاومت است. آنچه این مجموعه‌های ایدئولوژیکی را شکل می‌دهد عبارت است از: الگوهای کنش و الگوهای رابطه‌ای.


از این دیدگاه زبان بخشی از بافت اجتماعی است و نمی‌توان آنرا بدون توجه به دیگر نظام‌های بازنمایی مطالعه کرد، لذا از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی تحلیلگر باید به تحلیل نشانه‌های کلامی و غیرکلامی در بافت مشخص و مطابق با ایدئولوژی مشخص بپردازد و این مطابق خواهد بود با نظام ارزشی جامعه‌ای که این نشانه‌ها در آن تولید می‌شود و همچنین گروه اجتماعی که آنها را به کار می‌گیرد. رویکرد تحلیلی به مطالعه متن، گفتمان و ایدئولوژی می‌پردازد.


در این دوره به پایه‌های نظری نشانه‌شناسی اجتماعی و مفاهیم بنیادی آن و سپس به اختصار به دستاوردهای مهم و نشانه‌شناسان شاخص اجتماعی در حوزه‌های مختلف پرداخته می‌شود.


این دوره‌ آموزشی روزهای شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می‌شود. آغاز آن دوم آذرماه است و علاقه‌مندان به حضور در این دوره‌ آموزشی فقط تا  ۲۰ آبان فرصت دارند در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند.


آشنایی با مبانی نشانه‌شناسی برای شرکت‌کنندگان این دوره‌ الزامی است.

مطالب مرتبط :
  1. دوره آموزشی – پژوهشی حکمت متعالیه برگزار می شود
  2. دوره‌ آموزشی شناخت میشل فوکو برگزار می شود
  3. هستی‌شناسی اجتماعی و امکان وارسی تجربی در علوم اجتماعی بررسی شد
  4. دوره‌ آموزشی «کانت و مسأله‌ متافیزیک» برگزار می شود
  5. دوره‌ آموزشی «درآمدی بر فلسفه‌ زبان» برگزار می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur