۲۸ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، در شماره دوازدهم فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ فلسفه مطالب متنوعی به چشم می خورد. نقد افلاطون به سخن پارمنیدس درباره وجود از دکتر سعید بینای‌مطلق، نفس از دیدگاه بروقلوس (پروکلس) و شیخ اشراق نوشته دکتر سعید رحیمیان و زهرا اسکندری، نظریه هنر در فلسفه و حکمت اسلامی تألیف دکتر حسن بلخاری قهی و حکمت مشرقی ابن‌سینا به قلم دکتر فاطمه سلیمانی از جمله این مقالات است.


پژوهشی در فلسفه هایدگر در باب «هستی و زمان» از منظر مابعدالطبیعی و تأویلی نوشته علی رمضانی و دکتر قربانعلی محمدی‌نژاد، ابن‌سینا؛ حکمت مشائی در جهان‌بینی اشراقی (واکاوی تفسیر تمثیلی ابن‌سینا) به قلم دکتر قاسم پورحسن، محسن منصوری و کتابشناسی تاریخ فلسفه‌های کهن تألیف دکتر سعید انواری، هم از دیگر مقالات این شماره مجله تاریخ فلسفه است.


صاحب امتیاز این نشریه، انجمن بین المللی تاریخ فلسفه است. این فصلنامه به مدیرمسئولی آیت الله سیدمحمد خامنه ای و سردبیری دکتر حسین کلباسی اشتری به ثبت رسیده است.  


چکیده مقالات شماره های مختلف فصلنامه تاریخ فلسفه در سایت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در دسترس همگان قرار دارد.
 

 

مطالب مرتبط :
  1. چهلمین شماره فصلنامه شیعه شناسی منتشر شد
  2. انتشار شماره جدید فصلنامه "قبسات"/ جستاری درباره علم دینی و دینی کردن علوم
  3. شماره جدید دوفصل‌نامه مطالعات میان‌رشته‌ای «رسانه و فرهنگ»
  4. لزوم استنطاق حکمت ابن سینا/ امکان پاسخ پرسشهای فلسفه های مضاف از آثار بوعلی
  5. جدیدترین شماره اخبار شیعیان منتشر شد

پارک علم و فناوری قم

zohur