۱۴ مهر ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب «تحلیل دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن کریم» از جمله محصولات انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام) می باشد که توسط «سیدمهدی دلبری» به رشته تحریر درآمده است.


این پژوهش با رویکرد تربیتی و با هدف معرفی حضرت ابراهیم و شناخت اصول تربیتی و روش‌های تربیتی حضرت در پنج فصل به رشته تحریر در آمده است. سئوال‌های این تحقیق عبارتند از: کدامیک از ویژگی‌های شخصیتی حضرت ابراهیم (ع) در شیوه‌های دعوت و ابلاغ رسالت ایشان بیشترین نمود را دارد؟ حضرت ابراهیم (ع) در امر دعوت، چه اصول تربیتی را مورد استفاده قرار داده‌اند؟ روش‌های تربیتی که حضرت ابراهیم (ع) در دعوت استفاده نموده‌اند چه بوده است؟ اهداف تربیتی سرگذشت حضرت ابراهیم (ع) در قرآن کریم چیست؟


همچنین فرضیه‌های تحقیق عبارتنداز: ۱ از میان صفات و ویژگی‌های متعددی که قرآن کریم از حضرت ابراهیم (ع) بیان فرموده‌اند (حدود ۲۰ صفت) صفات حلم، صدق و احسان بارزترین نمود را در شیوه‌های دعوت و ابلاغ رسالت ایشان داشته‌اند. ۲ اصل رعایت تفاوت‌های فردی، اصل تدریج در تربیت، اصل ترغیب و اصل تهدید از جمله‌اصول تربیتی است که حضرت ابراهیم (ع) در امر هدایت استفاده نموده‌اند. ۳٫ حضرت ابراهیم (ع) در امر هدایت از روش‌های مستقیم مثل پرسش و پاسخ و جدل و غیر مستقیم مثل دعا و ایفای نقش استفاده نموده‌اند. ۴ مهمترین اهداف تربیتی داستان حضرت ابراهیم (ع) در قرآن، الگوسازی، بیان سنن الهی و ایجاد امت واحد اسلامی است.


تحقیق حاضر مشتمل بر پنج فصل است. در فصل اول که تحت عنوان (کلیات) آمده است جایگاه حضرت ابراهیم (ع)، در دورة جاهلیت، در میان اهل کتاب و در میان سایر انبیاء الهی در قرآن کریم بررسی شده است و در پایان بحث مختصری پیرامون سورة ابراهیم‌(ع) و جایگاه ایشان در این سوره بیان شده است. در فصل دوم صفات حضرت ابراهیم (ع) در قرآن استخراج شده و بیرون از متن و در سیاق آیات تبیین شده است. در فصل‌های سوم و چهام ضمن بیان مهمترین اصول و شیوه‌های تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه متخصصان مسلمان، اصول و روش‌هایی که حضرت ابراهیم(ع) در دعوت و هدایت مشرکان نمود بارز دارند در قالب روش‌های مستقیم و غیر مستقیم بیان شده است و بالاخره در فصل آخر به بیان اهداف داستان حضرت ابراهیم (ع) ‌در قرآن کریم پرداخته شده است.


بر اساس یافته‌های این پژوهش، مهمترین شیوه‌های تعلیم و تربیت در داستان دعوت حضرت ابراهیم (ع) عبارت است از‌: الف: روش‌های مستقیم شامل پرسش و پاسخ و مجادله؛ و ب: روش‌های غیر مستقیم شامل مقایسه، الگویی، دعا و ایفای نقش. شیوه مشاهده نیز از دیگر روش‌ها در این دعوت است. نکته جالب توجه در شیوه‌های حضرت ابراهیم (ع) رویکرد ویژه ایشان به شیوه‌های غیرمستقیم در جریان دعوت است. این سنخ از شیوه‌ها در دعوت ایشان از اولویت برخوردار است.


داستان دعوت حضرت ابراهیم (ع) و تبیین شخصیت ایشان به صورت مفصل در قرآن کریم بیان شده است. حکمت الهی اقضا دارد که همه‌ی افعال صادر شده از ایشان‌ برای دستیابی به اهداف عقلانی باشد.‌ ذکر داستان حضرت ابراهیم (ع) در قرآن کریم از این قاعده مستثنا نیست‌. داستان حضرت ابراهیم (ع)، سه هدف اساسی زیر را پی‌جویی می‌کند‌: ۱- ایجاد امت واحد اسلامی با محوریت حضرت ابراهیم (ع)؛ ۲- الگوسازی درصفات پسندیده‌ی شکر‌، صبر‌، تولی و تبری؛ ۳- بیان و استنباط احکام به خصوص احکام حج.


علاقه مندان جهت تهیه این اثر با قیمت تقریبی ۵۵۰۰ تومان می توانند به آدرس اینترنتی http://ketabesadiq.ir/eshop/qoran-cat/501.html مراجعه کنند.

مطالب مرتبط :
  1. ارائه نخستین دایره المعارف قرآن کریم در نمایشگاه قرآن کریم
  2. عرضه ۲۰۰ اثر مکتوب و نرم‌افزاری مرکز فرهنگ و معارف در نمایشگاه قرآن
  3. تفسیر واژگان قرآن کریم در نمایشگاه قرآن عرضه شد
  4. "لقاء الله"هدف اصلی آفرینش انسان/ روایت امام علی (ع) از قبص روح حضرت ابراهیم (ع)
  5. رقابت های سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم آغاز شد

پارک علم و فناوری قم

zohur