۲ اسفند ۱۳۹۰ موضوع: اخبار
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری قم، مصطفی ملایی رئیس مرکز رشد علوم انسانی از برگزاری نشست مشترک شورای تخصصی حوزوی شورای تخصصی عالی انقلاب فرهنگی برای راه اندازی و تقویت مرکز رشد علوم انسانی خبر داد.
بنابراین گزارش در این نشست حجت الاسلام و المسلمین دکتر پارسانیا در ابتدای این جلسه به معرفی پارک علم و فناوری و مرکز رشد علوم انسانی و گفت: پارک علم و فناوری قم در واقع بیشتر در حوزه علوم انسانی متمرکز است. در درون پارک یکی از مراکز موجود مرکز رشد است که در واقع فقط محصور به اختراعاتی است که به سوی اقتصادی شدن میل دارند و وارد مراکز رشد می شوند.
رئیس کمیسیون حوزوی تخصصی شورایعالی انقلاب فرهنگی در ادامه بیان داشت:در حوزه فرهنگی ظرفیت هایی که می خواهد شکل گیرد کار مرکز رشد است که ایده ها و ظرفیت ها را رشد دهد و فرهنگ سازی این قضیه و ایجاد انگیزه برای پژوهشگرانی که می خواهند حرکت مستقل انجام دهند باید انجام گیرد.
پارسا نیا با بیان اینکه توقع این است که چند حلقه ارتباط بین کمیسیون حوزوی و مرکز رشد تعریف نماییم، گفت: ظاهرا اولین حلقه که باید در دستور کار قرار گیرد و بیان گردددر حوزه فرهنگ باید باشد.. ما این بحث را در شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح نمودیم و مورد استقبال وزارت علوم نیز واقع شد.
عضو ارشد شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید براینکه به دنبال ایجاد راهکارهای اساسی برای همکاری با مرکز رشد علوم انسانی هستیم، گفت: مرکز رشد بدنبال یک طرح پژوهشی باشد تا بخشی از نیاز های شورایعالی انقلاب فرهنگی را بطور عام و کمیسیون حوزوی را بطور خاص که امیدی هست تا در مرکز رشد جوانه بزند، احصا و شناسایی نماید .
در ادامه این نشست، حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی نیز با اعلام اینکه ما باید پژوهش راهبردی را کنار بگذاریم و روی پژوهش های بنیادی و کاربردی کار کنیم، ادامه داد:الان بیشترین دغدغه در مورد وضع موجود قم است که بعنوان ام القرا و شهر نمونه مطرح است. باید مرکز پژوهشی، بیشتر بر روی نقشه جامع حرکت مرکزرشد متمرکز باشد.
عضو کمیسیون شورای حوزوی انقلاب فرهنگی گفت: باید در کوتاه مدت روی ظرفیت های راهبردی کشور سرمایه گزاری شود. تمرکز روی فضاهای نظری محض ما را به نتیجه نمی رساند.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر عماد نیزبا بیان اینکه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد یک حلقه از زنجیره کامل سازه ها و ساختار های علمی است و در یک دوره ای می تواند فعال و اثربخش باشد، اظهار داشت:اگر احیانا این حلقه زودتر از موعد خود خرج شودونتوانیم زیر ساختهای آنرا فراهم نماییم به نا کار آمدی قطعی منجر خواهد شد و ایده ای که درست و خوب است بدلیل عدم اجرای صحیح آن زمین می خورد.
معاون پژوهشی حوزه علمیه قم با تاکید براینکه زمان تاسیس مرکز رشد باید وقتی باشد که قطب های علمی و دستگاه ها و ترویج دهندگان دانش و … واقعا شکل گرفته باشند، افزود: آنچه که می شود استنباط کرد این است که خود اینها در حال شکل گیری اند. اگر آنها زودتر متولد نشوند معلوم نیست کار ما به موفقیت برسد
عضوشورای حوزوی کمیسیون انقلاب فرهنگی بیان داشت: اگر نتوان در جامعه علمی بهبود ایجاد کرد، و از ناحیه دستگاه هایی که نقش ستادی را دارد فقط دستوری و توجیهی باشد، این بحث در مقام عمل بازدهی مناسبی را نخواهد داشت. لذا ما اگر بتوانیم مجمع مراکز پژوهشی ، نشریات علمی ، انجمن های علمی، و مجامع مشابه را پشتیبانی نماییم تا خودشان در راهبری کار مشارکت نمایند و فقط دستگاه های اجرایی و عامل در حوزه تولید دانش باشند ، ما به نتیجه می رسیم و این یک ضرورت است و همه دستگاه ها باید دغدغه این کار را داشته باشند. باید اختیار بودجه های پژوهشی به یک نهادی سپرده شود که در آنجا وجود دارد.
رضایی با تاکید براینکته مزیت نسبی استان قم حوزه های علمیه است و با توجه به مزیت انقلاب اسلامی که باز تولید تمدن اسلامی نیز هست، گفت: سازگار ترین مکان برای رشد و توسعه علوم انسانی حوزه علمیه است و باید از این ظرفیت در مدیریت هزینه کرد بودجه های پژوهشی استان قم در راستای تولید علوم انسانی و یا راهبری تولید، مشارکت دهیم و اگر استانداری این زمینه ها را فراهم نکند و فقط و فقط هزینه کرد ها را در کل کشور در حوزه های غیر علوم انسانی در نظر گیرد، به نتیجه نمی رسد.
در بخش دیگری از این نشست حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباسی بیان کرد: باید نسبت مرکز رشد واحد های فناور علوم انسانی با سایر مراکز رشد روشن شود. مراکز علمی متفاوتی در قم وجود دارد که کار پژوهشی در حوزه های مختلف علوم انسانی انجام می دهند. در حوزه علمیه نیز کار های مختلفی صورت گرفته که با بیش از ۱۵ انجمن در بخش های مختلف علوم انسانی فعالیت می کنند و اگر ایده هایی نیز وجود داشته باشد در جهت عملیاتی کردن آنها تلاش هایی نیز صورت می گیرد.
عضو شورای تخصصی کمیسیون انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه باید اجازه دهیم در فضایی که ایده ها تولید می شوند اولویت بندی و ارزیابی گردند و شاخص های اولیه را احراز نماید، ادامه داد: یکی از کمک هایی که مجموعه حوزه های علمیه می تواند به مرکز رشد نماید همین مشاوره و ارزیابی علمی نمودن ایده ها است. پس می توان ایده های موجود که بطور طبیعی ایجاد می شود را شناسایی و ارزیابی نموده و برای اجرایی کردن و حمایت از آنها اقدامات مربوطه صورت گیرد.
سید مهدی محدث با تاکید براینکه باید کانون های هماهنگی دانش و صنعت و نیز شرکتهای دانش بنیان ایجاد گردند، اظهار داشت: اگر این کانون ها فعال شوند می توانند پشتوانه خوبی برای از مراکز رشد باشند.
مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری با بیان اینکه قم به منطقه ویژه علم و فناوری دارد، گفت:پارک های علم و فناوری و شهرک های تحقیقاتی زیر ساخت های اساسی این شهرک ها هستندکه بدلیل تسهیلاتی که دولت در اختیار آنها قرار می دهد می توانند بخوبی علم تولید شده را در آنجا تبدیل به کالا و خدمات و ایجاد ثروت نمایند.ب
وی نیاز مبرم به مرکز رشد علوم انسانی سبب گردید در اسرع وقت مجوزهای لازم آن اخذ گردد، افزود: این مرکز رشد نخستین مرکز رشد علوم انسانی در کشور است و قم به عنوان معدن علوم اسلامی و انسانی باید مرکز انسان سازی باشدو تحصیلات تکمیلی در این زمینه فعال گردد .
محدث با تصریح این مطلب که علوم اسلامی باید در بستر های خود بومی سازی ، کاربردی و تجاری سازی گردد، گفت: توسعه ما باید توسعه پایدار باشد زیر زمانی توسعه پایدار می شود و می ماند که زیر ساخت ها ی آن ایجاد گردد. ما زمانی می توانیم موفق باشیم که ساختار ها ایجاد شده و تغییر نکنند.
وی با اعلام این خبر که افتتاح رسمی مرکز رشد علوم انسانی همزمان با افتتاح پارک علم و فناوری خواهد بود، اظهار داشت: انتظار داریم شورای تخصصی حوزوی انقلاب فرهنگی تسهیل گر برنامه های این مرکز باشد.
محدث با تاکید براینکه نیاز است پیوست فرهنگی این کمیسیون به این مرکز انتقال یابد افزود: آنچه ضرورت تام دارد این است که تولیدات علمی در تمامی ابعاد به ویژه مدیریتی و تربیتی و سایر تولیدات علوم انسانی واسلامی را در اختیار هسته های این مرکز بمنظور کاربردی سازی و تجاری سازی گذاشته شود.
مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری قم با بیان اینکه باید بحث مورد نظر مقام معظم رهبری درباره پیوست فرهنگی باید در مرکز رشد علوم انسانی پیگیری شود، گفت:یکی از مکانهایی که میتواند نقش آفرین باشد کمیسیون تخصصی حوزوی شورایعالی انقلاب فرهنگی است که می تواند در مرکز رشد که مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی در سطح جهان است ورود پیدا کند.
محدث بااشاره به اینکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک طرح جامع و قابل تسری است افزود:مرکز رشد باید پاسخگوی نیاز جهان باشد و جامعه هدف ما ۳۰۰ میلیون شیعه و ۲ میلیارد مسلمان و ۸ میلیارد انسان است چون تعالیم اسلام برای تمام آحاد جامعه بشری است و نه فقط برای مسلمانان.
وی با تاکید براینکه ما نمی خواهیم زیاد وارد حیطه نظریه پردازی و تولید علم و تولید ایده شویم، اظهار داشت:هدف و کار ما در مرحله جنینی و رشد دادن ایده و آزاد کردن ایده های حمایت شده در محیط جامعه است. ما به ظرفیت هایی می پردازیم که طی ۳۳ سال پس از انقلاب تولید شده و ما از آنها غافل بوده ایم و در آنجا هسته هایی که توانایی عرضه دارند که ایده های خود را به کالا و خدمت و محصول تبدیل نمایند مورد حمایت قرار می گیرند
مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری قم گفت: ما بدنبال جمع آوری و هم افزایی هستیم که طی این ۳۳ سال ایجاد شده و باید در مرکز رشد آورده شود و حمایت و به جامعه هدف عرضه گردد. ما بدنبال تولید تخصصی علم نیستیم ما می خواهیم از ظرفیت ها بهره برداری نماییم درجهت نظام سازی که قرار است بعنوان یک الگوی آکادمیک در اختیار جامعه علمی کشور و حتی جهان قرار گیرد.
رئیس مرکز رشد علوم انسانی قم در بخش دیگری از این نشست ضمن تقدیر از حضور فعال بزرگان حوزوی در این نشست مهم، با تبیین و معرفی مراکز رشد، گفت: مرکز رشد معمولا مراکزی هستند که با حضور نخبگان و صاحبان ایده یافته های علمی را تبدیل به محصول و خدمت می کنند و در ازای آن درآمدی را ایجاد می کنند تا بوسیله آن تداوم حیات داشته باشند.
مصطفی ملایی با تشریح این مطلب که مراکز رشد درکنار ظرفیت های صنعتی و معدنی تشکیل می شوند، افزود: از جمله ظرفیت ها و معادنی که در جوامع بشری وجود دارد سرمایه انسانی است که بالاترین سرمایه است و در استان قم هم بصورت بالفعل و هم بصورت بالقوه وجود دارد. با توجه به ظرفیت های خوبی که در استان قم وجود دارد ما بدنبال این هستیم که حلقه های مربوط به علوم انسانی که منجر به تربیت و اصلاح انسان می شود را توسط صاحبنظران عملیاتی نماییم و افراد مختلف که صاحب ایده هستند بر اساس جهان بینی اسلامی هدایت نموده و وارد فضای جامعه نماییم.
وی با اعلام این مطل که با توجه به اهمیت بهره گیری از رهنمود های اندیشمندان حوزه و دانشگاه ، ارتباطاتمان را با اساتید حوزه و دانشگاه برقرار نمودیم تا از نظرات آنها جهت حرکت نظام مند بهره گیری نماییم، گفت: طی این مدت نزدیک به ۶۰ جلسه با اساتید برجسته حوزه و دانشگاه داشته ایم که مفید هم بوده است و
یکسری مشکلات و خلا هایی داریم که جهت حل آنها نیاز است تا از رهنمود های عزیزان بهره گیریم.
ملایی با تاکید براینکه با خلا محتوایی، مواجه هستیم، گفت: این بدان معناست که باید از لحاظ فکری، مبانی نظری نیاز داریم که موضوع و ابعاد آن تبیین گردد تا بصورت دقیق حرکت و نظام کار تدوین گردد.
رئیس مرکز رشد علوم انسانی گفت: یکی از وظایف کمیسیون تخصصی حوزوی شورایعالی انقلاب فرهنگی این است که نیاز های فرهنگی را مشخص نماید، کمیسیون حوزوی ، مرکز رشد را راهنمایی نماید تا پذیرش هسته ها بر چه اساسی بررسی، جذب ، اولویت بندی و پذیرش گردند؟ و بر اساس همان نیاز ها در آیین نامه ها و بخشنامه ها و اساسنامه های مربوط به مرکز رشد اصلاحاتی صورت پذیرد.
ملایی یکی از نیازهای اساسی مرکز رشد علوم انسانی را جریان سازی محتوایی دانست و گفت: باید پاسخ این سوال مهم با این مضمون که در مباحث نوآوری ، خلاقیت ، کاربردی سازی و تجاری سازی چگونه جریان سازی نماییم.
وی ایجاد یک قالب مشخص برای رابطه با شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرکز علوم انسانی را مهم تلقی کرد و گفت: واقعا باید به دنبال این باشیم که چه رشته هایی را درحوزه علوم انسانی در اولویت قرار دهیم؟ در بحث محتوا چگونه نوآوری و کاربردی سازی را مدلسازی کنیم؟
شایان ذکراست دراین نشست تخصصی اعضای دیگری درباره ضرورت و نیازهای مرکز رشد علوم انسانی سخن به میان آوردند و خواستار حمایت مسئولان از این مرکز شدند.
اعضای حاضر در این نشست به شرح ذیل است:
حجت الاسلام والمسلمین دکترحمید پارسانیا،رئیس کمیسیون حوزوی تخصصی شورایعالی انقلاب فرهنگی،
حجت الاسلام والمسلمین،دکتر رضایی،عضو کمیسیون حوزوی تخصصی شورایعالی انقلاب فرهنگی،
دکتر عماد عضو محترم کمیسیون حوزوی تخصصی شورایعالی انقلاب فرهنگی،
حوزوی تخصصی شورایعالی انقلاب فرهنگی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علمی عضو محترم کمیسیون حوزوی تخصصی شورایعالی انقلاب فرهنگی،
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر عباسیعضو محترم کمیسیون حوزوی تخصصی شورایعالی انقلاب فرهنگی،
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر نواب عضو محترم کمیسیون حوزوی تخصصی شورایعالی انقلاب فرهنگی،
جناب آقای محدث سرپرست محترم دفتر آموزش و پزوهش استانداری،
جناب آقای ملایی مسئول محترم مرکز رشد واحد های فناور علوم انسانی استان قم.
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای موسوی (همکار محترم مرکز رشد.
مطالب مرتبط :
  1. استاندار قم: مجوز تاسیس نخستین مرکز رشد علوم انسانی در قم اخذ شده است و امیدواریم این مرکز فعالیت خود را در دهه فجر آغاز کند.
  2. معاون ارتباطات پارک علم و فناوری یزد: تشکیل مرکز رشد علوم انسانی باعث تحول ایده های علوم اسلامی می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur