۱۳ آبان ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، دکتر سیدجواد طباطبایی از روز چهارشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۷ درسگفتار جدید خود در مؤسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش” را با عنوان “فلسفه حقوق” آغاز می کند.


این درسگفتار که بر پایه مطالعات ۱۰ ساله طباطبایی در اینباره شکل گرفته است برای اولین بار در ایران تدریس خواهد شد.


علاقه مندان برای ثبت نام در این درسگفتار و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای روابط عمومی مؤسسه پرسش ۵-۸۸۶۵۸۶۰۳ تماس بگیرند.

مطالب مرتبط :
  1. درسگفتار پلنتینگا در دانشگاه نتردام ارائه می‌شود
  2. درسگفتار تاریخ تفکر معاصر در ایران برگزار می شود
  3. درسگفتار جان لاک در آکسفورد ارائه می‌شود
  4. درسگفتار رئالیزم انتقادی برگزار می شود
  5. درسگفتار اوهیرو در آکسفورد ارائه می‌شود

پارک علم و فناوری قم

zohur