۶ دی ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، در ادامه درسگفتارهای زمستانه مؤسسه سیاسی اقتصادی مطالعات پرسش، درسگفتار خوانش حرکت ـ تصویر در متن هستی شناسی و معرفت شناسی “دلوز، آدورنو، لکان” برگزار می شود.


این درسگفتار با تدریس مازیار اسلامی، از شنبه ۷ دیماه از ساعت ۱۷ ـ ۱۹ آغاز می شود و شنبه های هفته های آینده در همین ساعت ادامه می یابد.


در این دوره درسگفتارها به بررسی و مقایسه نگرش فلسفی دلوز با نگرشهای فلسفی و نظری معاصر خواهیم پرداخت و نوعی خوانش تطبیقی میان هستی شناسی .سینمایی او با نگرش روانکاوانه لاکانی، خوانش مکتب فرانکفورت از سینما و البته هستی شناسی پراگماتیستی استنلی کاول ارائه خواهیم داد.


مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش در تهران، خیابان ولی عصر(عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی ۱، پلاک ۷ واقع است.

مطالب مرتبط :
  1. درسگفتار "گفتارهایی درباره فلسفه هگل" برگزار می شود
  2. درسگفتار «جامعه شناسی شهر تهران: شهر و چرخش فضایی» برگزار می شود
  3. کارگاه «روش شناسی توصیف و فهرست نویسی اسناد تاریخی» برگزار می شود
  4. هستی‌شناسی اجتماعی و امکان وارسی تجربی در علوم اجتماعی بررسی شد
  5. نشست «مکتب آنال بین جامعه‌شناسی تاریخی و انسان‌شناسی تاریخی» برگزار می‌شود

پارک علم و فناوری قم

zohur