۷ مهر ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، در ادامه درسگفتارهای پائیز ۹۳ مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی “پرسش” درسگفتار ادوارد سعید و گفتمان استعمار با تدریس حمید عضدانلو برگزار می شود.


این دوره سه شنبه ۸ مهرماه از ساعت ۱۷-۱۹ آغاز می شود.


یقینا بررسی اندیشه های سعید و شکل گیری «گفتمان استعمار» که برآمده از اندیشه های اوست نیاز به زمانی بسیار بیشتر از چهار جلسهء دوساعته دارد. از این رو، هدف از این جلسات نه پرداختن به ایده ها و نظریه های او بلکه گشودن دریچه ای برای ورود به قلمرو اندیشه های سعید است.


برای این منظور بیشتر به مفاهیمی کلیدی خواهیم پرداخت که ستون های اصلی نظریه های او را تشکیل می دهند (مفاهیمی مانند «شرقشناسی»، «دنیویت یا این جهانی بودن متن»، «نمایندگی» representation، «باز- نمایی» re-presentation، دانش و قدرت، روشنفکر سکولار و نقش او، شوژه و سوژگی، و…)


گرچه زندگی سعید شکل دهندهء نظریات اوست، اما نظریه های او زندگی نامهء او نیست. از جمله نکات مهمی که در کارهای سعید باید به آنها توجه کرد این است که نمی توانیم نگرانی سیاسی او برای دولت فلسطین، نگرانی او برای هویت شخصی خود و هویت فلسطینیان (در کلیت خود) را از تجزیه و تحلیل نظری و ادبی متون و فرایندهای شکل گیری آنها جدا کنیم. در ضمن نمی توانیم کارهای او را به کارهای ژورنالیستی در مورد فلسطین و اعمال حرفه ای سیاسی فلسطینیان تنزل دهیم.


منابع پیشنهادی:


تمام کتاب ها و مقالات ادوارد سعید که به فارسی برگردانده شده اند.

مقالات و کتاب هایی که به فارسی در مورد او نوشته اند

منابع انگلیسی. نوشته های ادوارد سعید:

۱- E. Said, (1972), “Michel Foucault and an intellectual imagination”, Boundary 21 (1) July 1972.

2- E. Said, (1975) Beginnings: Intention and Method, New York: Basic Books.

3- E. Said, (1978), Orientalism, New York, Vingage.

4- E. Said, (1978), “The Problem of Textuality: Two Exemplary Positions”, Critical Inquiry 4: 673-714.

5- E. Said, (1979), The Question of Palestine, London: Vintage.

6- E. Said, (1981), Covering Islam, New York: Vintage.

7- E. Said, (1983), The World, the Text and the Critic, Cambridge, MA: Harvard University Press.

8- E. Said, (1984) “The mind of winter: Reflections on a life in exile”, Harper’s 269: 49-55.

9- E. Said, (1984), “Permission to narrate: Reconstituting the siege of Beirut”, London Review of Books, 16-29February 1984.

10- E. Said, (1985), “Orientalism reconsidered”, Race and Class 27(2): 1-16.

11- E. Said, (1986), After the Last Sky, New Youk: Pantheon.

12- E. Said, (1986), “The burdens of interpretation and the question of Palestine”, Journal of Palestine Studies 16(1): 29-37.

13- E. Said, (1986), “Foucault and the imagination of power”, in D. Hoy (ed.) Foucault: A Critical Reader, Oxford Blackwell.

14- E. Said, (1986), “Intellectuals in the post-colonial world”, Salmagundi 70-1: 43-64.

15- E. Said, (1989), “Representing the Colonized: Anthropology’s interlocutors”, Critical Inquiry 15, winter, 205-25.

16- E. Said, (1990), “Yeats and decolonization” in Terry Eagleton, Fredric Jameson and Edward Said (eds.) Nationalism, Colonialism and Literature, Minneapolis: University of Minnesota Press.

17- E. Said, (1993), Culture and Imperialism, London: Chatto & Windus.

18- E. Said, (1995), Peace and its Discontents, New York: Vintage.

19- E. Said, (1999), Out of Place: A Memoir, London: Granta


موسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش  در تهران، خیابان ولی عصر(عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی ۱، پلاک ۷ واقع است.


علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۶-۸۸۶۵۸۶۰۳-۰۲۱ تماس حاصل کنند و یا به وب سایت www.qporsesh.com مراجعه کنند.

مطالب مرتبط :
  1. درسگفتار "خوانش، بازنمایی و سیاست" برگزار می شود
  2. نماز عید سعید فطر در ۹۹۲ امامزاده کشور اقامه می شود
  3. جایگاه جرج ادوارد مور در فلسفه تحلیلی
  4. نشست «گفتمان‌های صلح، جهاد و جنگ: بازخوانی صلح امام حسن(ع)» برگزار می شود
  5. کارگاه نشانه ـ معناشناسی گفتمان برگزار می شود 

پارک علم و فناوری قم

zohur