۳ خرداد ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


شبه گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، در ادامه درسگفتارهای بهاره موسسه مطالعات سیاسی ـ اقتصادی پرسش، درسگفتار سینمارکس: مارکسیسزم در مطالعات سینمایی با تدریس مازیار اسلامی، شنبه ۳ خرداد ماه از ساعت ۱۷-۱۹ آغاز می شود.


طرح درس: مارکسیزم و سینما دست کم در یک چیز مشترک اند و آن علاقه هر دو به توده هاست. دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سینما در قرن ۲۰ نشان دهنده علاقه و گرایش نظری و عملی مارکسیستها به سینماست. مجموعه درسگفتارهای مارکسیزم در مطالعات سینمایی آرا و نوشته های متفکران مارکسیست درباره سینما را بررسی می کند چه از طریق خوانش مستقیم نوشته های فیلسوفان مارکسیست در مورد سینما همچون فردریک جیمسون و چه از طریق تاثیری که متفکران مارکسیست بر روی نظریه فیلم گذاشته اند. متفکرانی همچون گرامشی، آلتوسر و یا مجادله مشهور برشت، آدورنو و بنیامین درباره زیبایی شناسی که تاثیر مهمی برمطالعات سینمایی گذاشته است.


همچنین درسگفتار بازخوانی “کاپیتال” اثر کارل مارکس/تولید ارزش اضافی نسبی و تقسیم کار با تدریس حسن مرتضوی، شنبه ۳ خرداد ماه از ساعت ۱۹-۲۱ آغاز می شود.


علاقه مندان جهت ثبت نام و حضور در کلاسها می توانند با روابط عمومی مؤسسه پرسش با شماره ۸۸۶۵۸۶۰۳ – ۸۸۶۵۸۶۰۴ – ۸۸۶۵۸۶۰۵ تماس حاصل کنند.


موسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش در  تهران، خیابان ولی عصر(عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی۱،  پلاک ۷ واقع است.

مطالب مرتبط :
  1. درسگفتار "گفتارهایی درباره فلسفه هگل" برگزار می شود
  2. درسگفتار خوانش حرکت ـ تصویر در متن هستی شناسی و معرفت شناسی برگزار می شود
  3. درسگفتار مارکس به روایت آثارش برگزار می شود
  4. درسگفتارهای نظریه فرهنگی برگزار می شود
  5. نشست «گفتمان‌های صلح، جهاد و جنگ: بازخوانی صلح امام حسن(ع)» برگزار می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur