۲۳ تیر ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


خدایا در این روز مرا در برابر موافقت (اعمال و افکار) نیکان عالم موفق بدار و از رفاقت اشرار جهان دور گردان و مرا در بهشت دارالقرار به رحمتت منزل ده به حق الهیتت ای خدای عالمیان.


خداوند در قرآن کریم در مورد ابرار و نیکوکاران پانزده صفت به کار برده است که به آنها اشاره می کنیم:


۱- ایمان به خداوند یگانه


۲- ایمان به روز قیامت


۳- ایمان به فرشتگان


۴- ایمان به قرآن


۵- ایمان به پیامبران


۶- نیت خالص برای رضای خداوند


۷- بخشیدن بخشی از اموال به خویشان


۸- کمک به یتیمان


۹- کمک به فقیران


۱۰- کمک به رهگذران


۱۱- آزاد نمودن بنده


۱۲- اقامه و برپاداری نماز


۱۳- زکات به مستحقان دادن


۱۴- وفای به عهد


۱۵- صبر در برابر شدائد و سختی ها


خداوند در قرآن کریم می فرماید: “لیس البران تولو وجوهکم قبل الشرق و المغرب و لکن البر من امن بالله و الیوم الاخر و الملئکه و الکتاب و النبیین و اتی المال علی حبه ذوی القربی و الیتمی و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب و اقام الصلوه و اتی الزکوه و الموفون بعهدهم اذا عهدوا و الصبرین فی الباساء و الضراء و حین الباس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون” یعنی نیکوکاری بدان نیست که روی به جانب مشرق یا مغرب کنید (زیرا این اثری نخواهد داشت) لیکن نیکوکار کسی است که به خدای عالم و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیغمبران ایمان آورده و دارایی خود را در راه دوستی خدا به خویشان و یتیمان و فقیران و رهگذران و گدایان بدهد و هم در آزاد کردن بندگان صرف کند و نماز به پا دارد و زکات مال به مستحقان برساند و با هر که عهد بسته به موقع خود وفا کند و در کارزار و سختی ها صبور و شکیبا باشد و به وقت رنج و تعب صبر پیشه کند، کسانی که بدین اوصاف آراسته اند، آنان به حقیقت راستگویان عالم و آنها پرهیزگارانند” که ما نیز از خداوند در این روز می خواهیم که ما را جزء کسانی که پیروی از راه ابرار و نیکان واقعی می کنند و صفات آنان در قرآن آمده است قرار دهد.


هر انسانی اگر در انجام عملی از شیطان پیروی نماید به یقین شر آن عمل گریبانگیر او خواهد شد، چرا که شیطان انسانها را امر به کارهای زشت و ناپسند می نماید “انما یامرکم بالسوء و الفحشاء و ان تقولوا علی الله مالا تعلمون یعنی این شیطان است که به شما دستور بدکاری و زشتی می دهد و طوری عمل می نماید که سخنانی از روی جهل و نادانی (مانند شرک و ظلم و افترا) به خداوند نسبت دهید که شیطان دشمنی آشکارا برای انسان است “انه لکم عدو مبین” یعنی محققا شیطان از برای شما دشمنی واضح و آشکار است و می خواهد انسان را به ضلالت و گمراهی بکشاند و به همین دلیل است که خداوند بلندمرتبه می فرماید: ولا تتبعوا خطوات الشیطان یعنی “وسوسه های شیطان را پیروی نکنید که شیطان عامل هر شری است، پس کسانی که از شیطان و وسوسه های او که همه نافرمانی از دستورات ذات اقدس پروردگار می باشد پیروی کنند جزو اشرار می گردند زیرا آنان هر عملی را که انجام می دهند به دستور شیطان است و شیطان جز شر و فساد انسان را به چه چیز دیگری دعوت نمی نماید که ما نیز در این روز ا زخداوند می خواهیم که ما را از دوستی و رفاقت با شیطان و پیروان و یارانش که عامل هر شر و فتنه ای می باشند دور سازد…


برای آنکه انسان بتواند به دارالقرار (محل آرامش) یعنی بهشت برین دست یابد لازمه آن این است که صفاتی را که برای ابرار ذکر گردید را دارا باشد و خود را از صفات و حرکات و رذیله اشرار که همه آنها نشات گرفته از شیطان رجیم و رانده شده از درگاه حق می باشد دور سازد و به قول خداوند تعالی “و تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان” یعنی و یکدیگر را در نیکوکاری و تقوا یاری نمایید نه بر گناه و دشمنی و ستمکاری که آن هنگام است که خداوند به نیکوکاران و تقواپیشگان این گونه بشارت می دهد “قل اوبنئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عندربهم جنت تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد” یعنی ای پیامبر به امت بگو: می خواهید شما را آگاه گردانم به بهتر از اینها، که بر آنان تقوا پیشه کنند نزد خداوند باغهای بهشتی است که از زیر درختان آن نهرها جاری است و در آن جاوید هستند و زنان پاکیزه و آراسته ای و (بهتر از همه آنها خشنودی خداوند است) و خداوند به حال بندگان بیناست که ما نیز در این روز از خداوند به حق خداوندیش درخواست می نماییم که ما را در دارالقرار یعنی بهشت برینش جای دهد و ما را از عذاب و آتش دوزخ در امان بدارد.

مطالب مرتبط :
  1. خدایا از همنشینی اشرار و بدان دورم ساز/ شرط دستیابی به دارالقرار
  2. چرا صفات ثبوتیه خداوند به ماه مبارک رمضان نسبت داده شده است
  3. آرای مختلف در مورد صفات خداوند؛ از اشاعره و کرامیه تا معتزله و شیعه
  4. معرفت بدون محبت پاسخگو نیست/ چه کسانی با قرآن گمراه می شوند
  5. هدایت اولین رابطه خداوند با بنده است/ هدایت می خواهد انسان پیچیده را به خداوند، پیچیده تر وصل کند

پارک علم و فناوری قم

zohur