۱۴ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


پروفسور “مایکل آلن گلسپی” استاد فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه دوک آمریکا و از فیلسوفان مطرح معاصر در خصوص این موضوع که آیا می‌توان یک نظریه اخلاقی را برتر از نظریه اخلاقی دیگر برای یک جامعه دانست به خبرنگار مهر گفت: در واقع باید این پرسش را چنین مطرح کرد که آیا می‌توانیم نظریه اخلاقی را برتر از نظریه اخلاقی دیگر بدانیم.


وی تصریح کرد: اگر قائل باشیم که هیچ نظریه اخلاقی برتری وجود ندارد در این صورت هر جامعه ای با ویژگی‌ها و خلقیات اخلاقی خاص خودش باید مورد ارزیابی و قضاوت قرار بگیرد.


برنده جایزه لئواشتراس در ادامه یادآور شد: بسیاری از ادیان توحیدی معتقد هستند که تنها یک راه درست برای زندگی وجود دارد و از اینرو تنها یک نظریه اخلاقی درست و قابل قبول وجود دارد.


مؤلف “نیهلیسم بعد از نیچه” تأکید کرد: در این بستر و زمینه برخی مردم ممکن است اینگونه تحلیل کنند این نظریه اخلاقی دینی را قبول ندارند و در نتیجه خواهان به رسمیت شناختن سنتها و فرهنگ و رویه‌هایی مبتنی بر بردباری هستند که به موجب آن افراد و گروهها می توانند بر اساس سبک زندگی خود در یک جامعه زندگی کنند.


وی تأکید کرد: دیدگاهی که معتقد است هر انسان می‌تواند سبک زندگی و شیوه زندگی خود را داشته باشد و در آن به حقوق همه افراد توجه می شود در حکومتی مبتنی بر قانون قابل تحقق است.


مؤلف “بنیان تاریخ” تصریح کرد: از رهگذر چنین حکومت مبتنی بر قانون صلح و عدالت تضمین خواهد شد و یک سلیقه خاص به افراد یک جامعه تحمیل نخواهد شد.


وی در ادامه یادآور شد: اما جوامع سنتی تمایل به یکپارچگی و یونیفورم کردن در سطح وسیعی دارند. این جوامع در عصر جهانی شدن که مستلزم داشتن درجه بالایی از تساهل و بردباری نسبت به دیگران است با مشکل مواجه می شوند.


مایکل گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه دوک آمریکا است. حوزه‌های تخصصی او فلسفه سیاسی، فلسفه قاره‌ای مدرن و تاریخ فلسفه سیاسی است. وی همچنین در حوزه‌های نظریه‌های سیاسی، ایده‌آلیسم آلمانی و اگزیستانسیالیسم صاحبنظر است. گلسپی صاحب آثار و کتابهای بسیاری در حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی است.هگل، هایدگر، بنیان تاریخ و “نیهیلیسم قبل از نیچه” از جمله کتابهای او هستند.

………….


جواد حیران‌نیا

مطالب مرتبط :
  1. نگاه غرب به جامعه حداقلی است/ افراد در جامعه اسلامی مانند اعضای یک خانواده هستند
  2. کدام نظریه اخلاقی برای یک جامعه بهتر است/ اهمیت تساهل و احترام به دیدگاههای رقیب
  3. انتخابات ریاست جمهوری ایران فضای جدیدی برای نخبگان می‌گشاید
  4. نتیجه‌گرایی اخلاقی در غرب فراگیر شده است/ اخلاق کانتی مناسب غرب کنونی
  5. قضاوت در مورد برتری هنجارهای اخلاقی نظریه‌های گوناگون اخلاق امری دشوار است

پارک علم و فناوری قم

zohur