۴ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


پروفسور مارک تبیت استاد فلسفه در دانشگاه‌های ردینگ و نتردام در خصوص اینکه آیا می توان گفت یک نظریه اخلاقی برای یک جامعه بهتر از نظریه دیگر است به خبرنگار مهر گفت: از یک منظر می توان گفت که برخی جوامع در مقایسه با جوامع دیگر با اصول اخلاقی یک  مکتب اخلاقی خاص بیشتر عجین هستند.


وی افزود: این اصول اخلاقی ممکن است از مکاتب اخلاقی چون فایده‌گرایی اخلاقی یا سایر اشکال نتیجه‌گرایی اخلاقی اخذ شده باشند.


این فیلسوف حقوق معاصر یادآور شد: همچنین این اصول می‌توانند از اصول مکاتب فضیلت‌گرایی اخلاقی یا وظیفه‌گرایی اخلاقی گرفته شده باشند.


مؤلف “مقدمه‌ای بر معرفت‌شناسی” تأکید کرد: همچنین ادیان و مذاهب، نظریه‌های سکولار درباره حقوق طبیعی می‌توانند آبشخور این اصول باشند.


“تبیت” در ادامه یادآور شد: برای نمونه مباحثات و مناظرات بسیاری در مورد نسبت اخلاق کانتی و اخلاق مسیحی وجود دارد. همچنین مناظرات جدی میان استدلالهای نتیجه‌گرایان سنتی با اصول اخلاقی جهانشمول وجود داشته و دارد.


مؤلف “فلسفه حقوق” افزود: همچنین مباحثات جدی در مورد این موضوع وجود دارد که نظامهای حقوق طبیعی نتوانسته‌اند ارزشهای زمان را بازتاب دهند و در واقع در همان “طبیعت” و “طبیعت بشر” محصور مانده‌اند.


وی تأکید کرد: جوامع کمونیستی در قرن بیستم درصدد گسترش نظریه‌های اخلاق مارکسیستی بودند. این نظریه‌ها به نظریه‌های مساوات‌گرایی در خصوص عدالت اجتماعی پیوند خورده اند.


مؤلف “فلسفه وایتهد” در پایان تصریح کرد: اما این نظریه‌ها نیز در نظریه و عمل مبتنی بر نتیجه‌گرایی هستند. چرا که این نظریه‌ها مبتنی بر سرکوب و عدم آزادی هستند.


مارک تبیت استاد فلسفه در دانشگاه‌های ردینگ و نتردام است. حوزه‌های تخصصی او فلسفه حقوق، فلسفه دوران مدرن، معرفت‌شناسی و فلسفه علم است. او همچنین متخصص در فلسفه وایتهد است.

از جمله آثار وی می‌توان به “فلسفه حقوق”، “فلسفه وایتهد” و “مقدمه‌ای بر معرفت‌شناسی” اشاره کرد.

مطالب مرتبط :
  1. سیستم آموزشی جوابگوی نیازهای جامعه ما نبوده است
  2. اخلاق بر حقوق در ورزش مقدم است/ شروع اخلاق باعث اتمام قانون
  3. نباید از بازی جوانمردانه حریف سوء استفاده شود/ نسبت اخلاق و حقوق در فوتبال
  4. نتیجه‌گرایی اخلاقی در غرب فراگیر شده است/ اخلاق کانتی مناسب غرب کنونی
  5. قضاوت در مورد برتری هنجارهای اخلاقی نظریه‌های گوناگون اخلاق امری دشوار است

پارک علم و فناوری قم

zohur