۲۳ آذر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش خبرنگار مهر، کشیش “گریگوری نرسانس”، نماینده اسقف اعظم سرکیسیان خلیفه گری ارامنه تهران صبح امروز ۲۳ آذرماه در همایش جایگاه ادیان الهی در نظامهای حقوقی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران گفت: امروز در جامعه جهانی اگر می خواهیم عدالت را همان طور که پدر آسمانی ما خداوند می خواهد به جا آوریم باید با او بیشتر آشنا شده و عدالت را آن طور که او می خواهد در دنیا مستقر سازیم.


وی افزود: او رحمت کننده رحمت کنندگان است. عیسی مسیح می فرماید: خوشا به حال رحمت کنندگان زیرا رحمت خواهند دید. در نظام جمهوری اسلامی ایران همه حقوق اقلیتها رعایت می شود. نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی مقررات مربوط به احوال شخصیه همان طور که آقای رئیسی معاون اول قوه قضائیه گفتند طبق شریعت مسیحیت، طبق شریعت زرتشت و همچنین طبق شریعت کلیمی اجرا می شود.


وی با اشاره به اینکه ارامنه به همراه دیگر مسیحیان یعنی آشوریان، زرتشتیان و کلیمیان اهل کتاب شناخته شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق خاصی برخوردارند، اظهار داشت: این حقوق عبارتند از: الف) آزادی انجام مراسم دینی (اصل سیزدهم) ب) رعایت مقررات مربوط به اعمال شخصی طبق آئین(اصل سیزدهم) ج) آزادی در تعلیمات دینی طبق آئین خود(اصل سیزدهم) و د) تشکیل انجمن یا شورای خلیفه گری(مسیحیان) و همچنین دارای دو نماینده در مجلس شورای اسلامی نیز می باشند.


نرسانس در ادامه سخنانش تصریح کرد: به موجب ماده چهار این قانون انجمن اقلیتهای دینی در مورد شورای خلیفه گری ارامنه موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی تشکیل اعضای خلیفه گری از اعضای داوطلب است که آنها مسائل دینی، فرهنگی و اجتماعی و رفاهی اقلیت ارامنه را برعهده دارند.


این سخنران با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران همه اقلیتها بر انجام مراسم دینی و جشنها آزاد هستند و می توانند به زبان مادری و محلی خود صحبت کنند و فرهنگ خودشان را در نظام جمهوری اسلامی ایران حفظ کنند، بیان کرد: همه این سخنان مبین یک واقعیت است، اینکه زندگی مسالمت آمیز براساس محبت و دوستی در میان اقوام مسلمان و مسیحی برقرار است.


وی تأکید کرد: شهیدان ارمنی همراه با برادران مسلمان خود برای دفاع از تمامیت ارضی کشور جان خود را از دست دادند و خونشان در هم آمیخت و نهال محبت و ایثار و یگانگی را آبیاری نمودند. این همه جانفشانی بازتاب احساسات پاک ارامنه و دیگر جوامع است.


وی با اشاره به اینکه امروز نیز اسقف اعظم سرکسیسان در جلسه شورای جهانی کلیساها پیشنهاد کردند تا پیامی به دول غربی و آمریکا فرستاده شود تا تحریم های نابجا علیه ایران را برداشته و ملت شریف ایران را بیش از این در تنگنا قرار ندهند، گفت: این همان فرموده عیسی مسیح(ع) است که می گوید خوشا به حال صلح کنندگان زیرا آنها فرزندان خدا نامیده خواهند شد. صلح از صفات عالیه خداوند است. همان طور که در نزد خداوند مخالفت و ناآرامی وجود ندارد این آرامی و صلح به لشکرهای آسمانی نیز منتقل می شود زیرا آنها صلح و آرامش را با یکدیگر و با خداوند حفظ می کنند.


وی در ادامه سخنانش بیان کرد: هنگامی که عیسی مسیح متولد شد فرشتگان در آسمان این سرود را می خواندند خدا را در اعلی علیین جلال باد و در میان مردم رضامندی باد. چون عیسی مسیح برای برقراری رضامندی و صلح میان انسان و خدا و انسان و انسان آمد، همه ما انسانها نیز هر چند دارای کاستی ها و ناتوانی هایی هستیم ولی باید شباهت معنوی خود را به خداوند حفظ نمائیم. محبت متضاد تنفر است و همان طور که نور آشکار می شود ظلمت ناپدید می شود بدان گونه چون صلح و آرامش پدیدار می شود مبارزه دفع می شود.


وی با اشاره به اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران پرچمدار و منادی دفاع از مستضعفان جهان است و این امر را در کشور عزیزمان ایران شاهد هستیم، بیان کرد: رفتاری که با اقلیتهای مذهبی انجام می شود برگرفته از کتب آسمانی است که طبق آن مساوات و قسط و برابری و برادری در میان همه جوامع ایران برقرار می باشد. آرزوی یک جامعه صلح آمیز جهانی از خداوند بخواهیم که به ما یاری بدهد تا آنچه را که او می خواهد در زمین انجام دهیم و به انجام برسانیم.

مطالب مرتبط :
  1. رئیس جمهور در همه کارها مفاهیم دینی را رعایت کند/ مناظره در شأن نامزدهای ریاست جمهوری نبود
  2. مسلمانی در رعایت حقوق دیگران نمایان می شود/ خصوصیات یک مسلمان شش دانگ چیست
  3. راهکارهای اسلامی سازی علم حقوق/ "علم حقوق" اسلامی ترین شاخه علوم انسانی است
  4. اهمیت نظم پذیری اجتماعی در زندگی شهری/ حقوق دیگران را در خانه خود هم رعایت کنیم
  5. دین نگاه جامعی به جهان دارد/ تعهدات دینی از جنبه عقلی قابل دفاع هستند

پارک علم و فناوری قم

zohur