۱۰ آبان ۱۳۹۳ موضوع: اخبار
در این جلسه که به میزبانی پارک علم و فناوری  قم و با حضور رییس بسیج علمی،پژوهشی و فناوری، معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل و معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداری، معاون بنیاد نخبگان، معاون دانشگاه جامع علمی کاربردی و جمعی از مدیران اداره کل آموزش و پرورش استان قم برگزار شد، آئین نامه اجرایی اتاق فکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه این جلسه نیز آقای پورکیالی کارشناس مرکز رشد نسبت درخصوص نحوه برگزاری رویدادهای استارتاپ ویکند در کشور توضیحاتی را ارائه داد.
گفتنی است در پایان، اعضا اتاق فکر از نمایشگاه دستاوردهای پارک و مراکز رشد تابعه بازدید کردند.
مطالب مرتبط :
  1. نشست اعضاء اتاق فکر حامیان فناوری و نوآوری استان قم برگزار شد
  2. پنجمین جلسه آسیب شناسی مرکز رشد علوم انسانی برگزار شد
  3. پارک علم و فناوری استان قم باید هرچه سریعتر احداث شود
  4. بیست و یکمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری قم برگزارشد
  5. چهارمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد علوم انسانی برگزار شد

پارک علم و فناوری قم

zohur