۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، سومین کنفرانس الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با موضوع «واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت» صبح امروز ۳۱ اردیبهشت ماه به مدت دو روز در کتابخانه ملی آغاز شد.


اولین نشست پنل توسعه و پیشرفت اجتماعی ارائه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با حضور هیئت رئیسه جلسه دکتر سوسن باستانی و دکتر سیدحسین سراج‌زاده با ارائه مقاله دکتر محمدحسین پناهی درباره توسعه فرهنگی ضرورت توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی برگزار شد.


دکتر محمدحسین پناهی با اشاره به این نکته که ربع پایانی قرن بیستم با پدیده چرخش فرهنگی به همراه پدیده پسامدرنیته و پساساختارگرایی هم در بعد واقعیت اجتماعی و هم در بعد تحلیلی اجتماعی مصادف بوده است، گفت: این چرخش نه تنها نشان دهنده اهمیت یافتن بیش از پیش نقش فرهنگ در زندگی انسان‌ها در علوم انسانی و اجتماعی است، بلکه نشان دهنده فهم درست‌تر و عمیق‌تر از نقش و قدرت فرهنگ در انواع ساحت‌های زندگی بشری و تحلیل‌های اجتماعی است که مدت‌ها تحت‌الشعاع عامل اقتصادی قرار گرفته بود، در واقع چرخش هماهنگ با دیدگاه اسلامی درباره جامعه و نوع تجزیه و تحلیل آن است.


وی گفت: هدف از ارائه مقاله توسعه فرهنگی ضرورت توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی پرداختن به موضوع توسعه فرهنگ و انواع و ابعاد آن، اهمیت توسعه فرهنگ را مورد بحث قرار می‌دهد.


همچنین وی تأکید کرد: در ادامه سعی می‌شود با استفاده از مطالعات متأخر در رابطه با نقش فرهنگ با توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نشان داده شود که توسعه عرصه های مختلف جامعه بدون توسعه فرهنگ نمی‌تواند پایدار و مداوم باشد.


این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ضروری است که توسعه فرهنگ به عنوان بستر و زمینه ساز توسعه در اولویت نخست قرار بگیرد، تصریح کرد: ضروری است که به معنای دقیق کلمه توسعه دقیق فرهنگی مورد توجه قرار گیرد تا تلاش‌های کشور در جهت پیشرفت اسلامی ایرانی با موفقیت باشد.

مطالب مرتبط :
  1. وقف در عرصه آسان کردن ازدواج از ضرورتهای جامعه است/عرصه های جدید وقف کدامند
  2. مظفری: دستاوردهای مادی و معنوی وقف بی شمار است/ رهبری فرد: وقف در عرصه ورزش می تواند نقش آفرین باشد
  3. وقف می تواند خلأهای اقتصادی بخش فرهنگ را برطرف کند
  4. دولت تا حد امکان باید از ورود فرهنگ مهاجم پیشگیری کند/ مردم بیشترین نقش را در عرصه فرهنگ ایفا می کنند
  5. افراط و تفریط در مسأله ارتباط بین دولت و فرهنگ اشتباه است/ عرصه فرهنگ در مسیر باثباتی حرکت کند

پارک علم و فناوری قم

zohur