۲۰ تیر ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


خدایا در این روز مرا از پلیدی ها و کثافات (هوای نفس و گناهان) پاک ساز و بر حوادث خیر و شر صبر و تحمل عطا فرما و بر تقوا و پرهیزکاری و مصاحبت نیکوکاران عالم موفق بدار به یاری خود ای مایه شادی و اطمینان خاطر مسکینان.


شرح دعا


هنگامی که انسان گناه و معصیت پروردگار خویش را انجام می دهد به تحقیق که آن گناه و معصیت اثر سویی بر ظاهر و باطن آن انسان می گذارد به طوری که در روایات است که با انجام هر گناهی لکه سیاهی بر قلب انسان می نشیند که آن لکه سیاه با مرور زمان و انجام گناهان بیشتر، افزوده می گردد و باعث سیاه شدن دل انسان می شود به طوری که دیگر حقایق الهی را نمی تواند بشنود و به مخالفت با آنان می پردازد، پس انسان برای آن که از آلودگی های گناهان پاک و طاهر گردد باید از یگانه پروردگار عالم مدد بجوید و از او بخواهد که گناهان او را بیامرزد تا از آلودگیها نیز خلاصی یابد چرا که تنها با آمرزش و غفران الهی است که انسان از پلیدی ها و زشتی های گناه پاک می گردد.


خداوند در قرآن می فرماید: و لبنلونکم بشیِ من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشران یعنی و امتحان می کنیم شما را به وسیله ای از ترس و گرسنگی و نقصان و ضرر از اموال و خودتان و میوه هایتان (در باغها) و بشارت باد بر صابران” که این آیه نشان دهنده آن است که انسان در تمام مراحل زندگی برای رشد و ترقی و ارزیابی عملکردش امتحان می گردد و کسانی در این امتحان پیروز می گردند که بر تقدیرات الهی راضی بوده و بر مشکلات و مصائب صبر نمایند.


هنگامی که مصیبتی بر آنان وارد شد، بگویند: انا لله وانا الیه راجعون یعنی همه ما برای خداییم و به سوی او باز می گردیم که خداوند نیز در عوض صبر و ایمان آنها در قرآن می فرماید: اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون یعنی آنان گروهی هستند مخصوص به درود و الطاف الهی و رحمت خاص پروردگار و آنان خود هدایت یافتگانند که ما نیز در این روز از خداوند می خواهیم که ما را جزو صابران واقعی بر آنچه که تقدیر او بر ما می باشد قرار دهد.


انسان تقواپیشه هیچ گاه با بدکرداران و کسانی که معصیت پروردگار خویش را انجام می دهند مصاحبت و معاشرت نمی کند چرا که خود خداوند نیز در قرآن می فرماید «قل لایستوی الخبیث والطیب» یعنی بگو که خبیث و آلوده به کثافات و طاهر و پاکیزه مساوی نمی باشند. تنها مصاحبت تقواپیشگان با نیکان و ابرار است چرا که خود نیز از نیکان و ابرار هستند، زیرا کسی به درجه ابرار و نیکان نرسد مگر اینکه تقوای الهی را پیشه سازد که ما نیز در این روز از خداوند می خواهیم که به ما توفیق دهد تا با رعایت تقوا و پرهیزکاری به مصاحبت با نیکان و ابرار نایل گردیم.

مطالب مرتبط :
  1. آیا غفران الهی در ماه مبارک رمضان به همه می رسد/ دسته بندی آیات غفران
  2. ویژگی های همنشین خوب از دیدگاه اسلام/ انسان در هر حال باید مواظب همنشین خود باشد
  3. بزرگترین گناه آسودگیِ خاطر از عذاب و مأیوس شدن از بخشش الهی است
  4. گناه روح انسان را می‌کشد/ حکایت جوانی که از شدت شرمندگی گناه جان داد
  5. صداوسیما تأثیر همنشین خوب یا بد را برای مردم تبیین کند/ وظایف همنشین خوب

پارک علم و فناوری قم

zohur