۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، به همت انجمن علمی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی و همکاری و راهنمایی گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی و گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران، همایش فلسفه تعلیم و تربیت در عمل برگزار می شود.

 

به دلیل انجام اقداماتی در جهت برگزاری همایش فلسفه تعلیم و تربیت در عمل در سطح بین المللی و فراهم ساختن زمینه‌ای برای حضور و شرکت اندیشمندان سطح جهان در این همایش، طی جلسه کمیته علمی و اجرایی همایش، تغییراتی در زمان بندی همایش صورت گرفته است. بر این اساس زمان برگزاری همایش به ۱۶ و ۱۷ مهرماه ۱۳۹۳ موکول شد.


همچنین زمان ارسال چکیده تفصیلی همایش تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۳ تمدید گردید.

 

مهلت ارسال چکیده آثار: پانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۳

زمان برگزاری همایش: ۱۶ و ۱۷ مهرماه ۱۳۹۳

مکان برگزاری همایش: دانشگاه خوارزمی پردیس کرج

دبیر علمی همایش: دکتر یحیی قائدی

آدرس ایمیل برای ارسال چکیده آثار:  philosophyinaction@gmail.com 
محورهای همایش:

 

۱- فلسفه:

فلسفه معلمی

فلسفه اخلاق

 

۲- فلسفه برنامه درسی:

فلسفه روشهای تدریس

نظام ارزشیابی

فلسفه تکنولوژی

 

۳- فلسفه برای کودکان:

فلسفه کودکی

فلسفه ادبیات کودک

 

۴- فلسفه آموزش هنر:

فلسفه آموزش موسیقی

فلسفه آموزش تئاتر

فلسفه آموزش سینما

فلسفه آموزش نقاشی

 

۵- فلسفه آموزش علوم:

فلسفه آموزش فیزیک

فلسفه آموزش علوم و فناوری

فلسفه آموزش ریاضی

 

۶- فلسفه آموزش علوم اجتماعی:

فلسفه آموزش شهروندی

فلسفه آموزش مهارتهای اجتماعی

مطالب مرتبط :
  1. فراخوان مقاله همایش فلسفه تعلیم و تربیت در عمل
  2. مهلت ارسال مقالات به همایش فلسفه تعلیم و تربیت درعمل تمدید شد
  3. تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش بین المللی اندیشه های فلسفی شهید مطهری
  4. دوم اردیبهشت ماه؛ آخرین مهلت ارسال مقالات به هشتمین همایش پژوهشهای قرآنی
  5. مهلت ارسال مقاله به هشتمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی تمدید شد

پارک علم و فناوری قم

zohur